ARTIST PROFILE

Lucia Luptáková

 • Slovakia (b. 1977 in Bratislava)
 • Currently in Banska Bystrica / Amsterdam, Slovakia.
 • Od roku 2005 sa profesionálne venujem umeniu, vystavujem v Holandsku, na Slovensku a v zahraničí. From 2005 a professional visual artist exhibiting in the Netherlands, Slovakia and abroad.
PLACES WE HAVE BEEN TO . AMSTERDAM / Miesta kde sme boli . Amsterdam

PLACES WE HAVE BEEN TO . AMSTERDAM / Miesta kde sme boli . Amsterdam

 • 2015
 • tlač na papieri / print on paper
 • 3D koláže veľké / 3D collages big scale
 • záhyb/fold W 25 x D 100 x H 35 cm --- v rohu/cornered W 100 x D 60 x H 130 cm --- tmavá hĺbka/dark depth W 60 x D 30 x H 100 cm ---

 • Rekonštrukcia priestorov z Amsterdamských spomienok. Minimálnym zásahom do 2D obrazu znovuvzniká priestor. Reconstruction of spaces from Amsterdam memories. With minimal manipulation of 2D image, the space is gained back.

 • Dsc 2511
 • Dsc 2389
 • Dsc 2486b
 • 2 / 20

  Select Works | 2006 - 2015