ARTIST PROFILE

Lucia Luptáková

 • Slovakia (b. 1977 in Bratislava)
 • Currently in Banska Bystrica / Amsterdam, Slovakia.
 • Od roku 2005 sa profesionálne venujem umeniu, vystavujem v Holandsku, na Slovensku a v zahraničí. From 2005 a professional visual artist exhibiting in the Netherlands, Slovakia and abroad.
PLACES WE HAVE BEEN TO . AMSTERDAM / Miesta kde sme boli . Amsterdam

PLACES WE HAVE BEEN TO . AMSTERDAM / Miesta kde sme boli . Amsterdam

 • 2015
 • tlač na papieri / print on paper
 • 3D koláže veľké / 3D collages big scale
 • záhyb/fold W 25 x D 100 x H 35 cm --- v rohu/cornered W 100 x D 60 x H 130 cm --- tmavá hĺbka/dark depth W 60 x D 30 x H 100 cm ---

 • Rekonštrukcia priestorov z Amsterdamských spomienok. Minimálnym zásahom do 2D obrazu znovuvzniká priestor. Reconstruction of spaces from Amsterdam memories. With minimal manipulation of 2D image, the space is gained back.

 • Dsc 2511
 • Dsc 2389
 • Dsc 2486b
 • PLACES OF DISSAPEARANCE / - thumbnail PLACES WE HAVE BEEN TO . AMSTERDAM / Miesta kde sme boli . Amsterdam - thumbnail PLACES WE HAVE BEEN TO . AMSTERDAM / Miesta kde sme boli . Amsterdam - thumbnail ONDER ONZE TRAP/ Under our stairs / Pod našimi schodami - thumbnail OUR ELEVATOR AND OTHER MEMORIES - thumbnail PLACES WE HAVE BEEN TO . Banská Bystrica / Miesta kde sme boli . Banská Bystrica - thumbnail MEANWHILE IN THE WOODS.../A zatiaľ v lese... - thumbnail OPEN-AIR ENCLOSURE / Otvorené uzavretie - thumbnail IN A WHITE ROOM / V bielej miestnosti - thumbnail SVETLOPÁD / Lightfall - thumbnail HIDE-AND-SEEK / Na schovávačku - thumbnail DÉJÁ-VUS - thumbnail HIDEAWAY / Skrýša - thumbnail ROCKING VIEW.FOLDING HORIZON / Rozkývaný výhľad. Rozskladajúci sa obzor - thumbnail ACHTERTUIN / Backyard / Dvor - thumbnail DAKDIJK / Roofdike / Strešná hrádza - thumbnail SO NOW I HAVE A WELL IF I NEED ONE / Tak teraz mám studňu ak by som ju potrebovala - thumbnail BETON,ALUMINIUM,HOUT,WATER / Concrete, aluminium, wood, water / Betón, hliník, drevo, voda - thumbnail SOMEWHERE ELSE / Niekde inde - thumbnail MIESTA / Places - thumbnail

  2 / 20

  Select Works | 2006 - 2015