ARTIST PROFILE

Lucia Luptáková

 • Slovakia (b. 1977 in Bratislava)
 • Currently in Banska Bystrica / Amsterdam, Slovakia.
 • Od roku 2005 sa profesionálne venujem umeniu, vystavujem v Holandsku, na Slovensku a v zahraničí. From 2005 a professional visual artist exhibiting in the Netherlands, Slovakia and abroad.
SO NOW I HAVE A WELL IF I NEED ONE / Tak teraz mám studňu ak by som ju potrebovala

SO NOW I HAVE A WELL IF I NEED ONE / Tak teraz mám studňu ak by som ju potrebovala

 • 2007
 • sadrokartón, drevo, sadra, izolačný materiál, kachličky, drevený rebrík, ventilátor, zvlhčovač vzduchu / plasterboards, wood beams and plates, plaster, isolation, concrete, tiles, wooden ladder, air conditioner
 • SOCO, Amsterdam, NL
 • 640 x 100 x 370 cm
 • Above the bathroom is a secret chamber. In it there is a square pitch-dark shaft, spreading cold and musty air and echoing sounds. Inspired on the book of Haruki Murakami: The Wind-up Bird Chronicle.1988.

 • Nad kúpeľňou je tajná komora. V nej je tmavá štvorcová šachta, z ktorej sa šíri studený a zatuchnutý vzduch a odráža zvuky ozvenou. Inšpirované knihou od Haruki Murakami: Kronika kukučkových hodín.1988.

 • 28 luptakovawell 5
 • 28 luptakovawell 2
 • 28 luptakovawell 3
 • 17 / 20

  Select Works | 2006 - 2015