ARTIST PROFILE

Lucia Luptáková

 • Slovakia (b. 1977 in Bratislava)
 • Currently in Banska Bystrica / Amsterdam, Slovakia.
 • Od roku 2005 sa profesionálne venujem umeniu, vystavujem v Holandsku, na Slovensku a v zahraničí. From 2005 a professional visual artist exhibiting in the Netherlands, Slovakia and abroad.
SOMEWHERE ELSE / Niekde inde

SOMEWHERE ELSE / Niekde inde

 • 2007
 • drevo, BeeBoard kartón, lešenie, zem, voda, kresby a sochy / wood, BeeBoard® cardboard, scaffoldings, soil, water, drawings en sculptures
 • W139, Amsterdam, NL
 • 2200 x 1100 x 800 cm
 • Labyrint chodieb, ktoré sa hadia cez rôzne vrstvy budovy, aj priestory, ktoré zvyčajne nie sú prístupné verejnosti: pivnica, podkrovie, dvor. V inštalácii sú integrované kresby Maaike van der Linden a sochy Maartje Korstanje a vlastná studňa.

 • Labyrinth of corridors that meander across various layers of the building, also the areas usually not accessible: the basement, the attic, the yard. Including own well, drawings of Maaike van der Linden and sculptures of Maartje Korstanje.

 • Se3
 • Se1
 • Se2
 • 19 / 20

  Select Works | 2006 - 2015