ARTIST PROFILE

Michal Rapant

 • Czech Republic (b. 1986 in Vyškov)
 • Currently in Praha, Czech Republic.
 • Michal Rapant executes his works in the way of painting, regardless the fact that some of his works give the impression of spatiality. Through his paintings he problematizes the breaking points of contemporary society.
 • The Kramář family from the Pub, No. 67 Topolany u Vyškova “ / Rodina Kramářova z Hospody, č. p. 67 Topolany u Vyškova“ - thumbnail

  "The Kramar family from the Pub, No. 67 Topolany u Vyškova “ | 2020

  1

 • Honor the grandfather / Pocta dědovi - thumbnail Rascal / Raubíř - thumbnail "If I had more money, I'll give you that school."(mom)/"Kdybych měla více peněz, tak tě na tu školu dám."(maminka) - thumbnail "I want to go home! Nobody wants to play with me anyway!" / "Já chci domů! Stejně si tu se mnou nikdo nechce hrát!" - thumbnail Hurvinek / Hurvínek - thumbnail "Pilgrim on the way to Nirvana" / "Poutnice na cestě do nirvány" - thumbnail Au revoir mon amour peut-être un autre jour peut-être une autre année - thumbnail A great tribute to Franta in his nineties / Velká pocta Frantovi k devadesátinám - thumbnail Two brothers until death / Dva bratři až do smrti - thumbnail Mein herz brennt! - thumbnail A blessing in disquise, on the edge of the life! - thumbnail Angela and Fairy / Andělka a Víla - thumbnail My brother!!! / Můj bratr!!! - thumbnail "Don't worry about it, the cemetery flowers bloom for everyone." / "Nelam si s tím hlavu, hřbitovní kvítí kvete pro všechny!" - thumbnail

  The Family and friends in the Time | 2013 - 2020

  14

 • At the end of each game, the pawn and the king end up in one box / Na konci každé hry skončí pěšec i král v jedné krabici - thumbnail Carpe diem - thumbnail "You don't even notice the colors fading around, but are we still alive when the dead don't move with us?" / "Ani nevnímáš, jak barvy kolem blednou, jsme ale ještě pořád živí, když už s námi ani mrtví nehnou?" - thumbnail "You smell beautiful in color" / "Nádherně voníš barvami" - thumbnail Frost burns everything / Mráz vše spálí - thumbnail

  Nature Morte | 2018 - 2020

  5