ARTIST PROFILE

Michal Rapant

 • Czech Republic (b. 1986 in Vyškov)
 • Currently in Praha, Czech Republic.
 • Michal Rapant executes his works in the way of painting, regardless the fact that some of his works give the impression of spatiality. Through his paintings he problematizes the breaking points of contemporary society.
The Kramář family from the Pub, No. 67 Topolany u Vyškova “ / Rodina Kramářova z Hospody, č. p. 67 Topolany u Vyškova“

The Kramář family from the Pub, No. 67 Topolany u Vyškova “ / Rodina Kramářova z Hospody, č. p. 67 Topolany u Vyškova“

 • 2020
 • Oil on Canvas
 • 10 x 10 cm
 • 80 pieces of paintings

 • Rodina1
 • Rodina4
 • Rodina3
 • Rodina6
 • The Kramář family from the Pub, No. 67 Topolany u Vyškova “ / Rodina Kramářova z Hospody, č. p. 67 Topolany u Vyškova“ - thumbnail

  1 / 1

  "The Kramar family from the Pub, No. 67 Topolany u Vyškova “ | 2020

V současnosti, kdy převažují virtuální vztahy a jejich kvalita je nahrazována kvantitou, je vztah fenoménem, který prochází poměrně prudkou proměnou. Vztahů máme mnoho, druhého spíše sledujeme než poznáváme, potkáváme se méně osobně a žijeme svoje životy vedle sebe, nikoli společně. Četnější tendence žít solitérně se projevuje i ve vztazích rodinných – rodina už není základní jednotkou, která je na sobě závislá a sdílí dobré i zlé, ale má podobu rozvolněnějších vazeb, často zpodobněných nezájmem o své geneticky spřízněné blízké. Portréty jsou stěžejní částí Rapantovy tvorby. Zachycovány jsou osoby z autorova blízkého okolí. Na plátně tak Rapant zobrazuje nejen jejich podobu, ale i to, jak je vidí on sám. Promítá na plátna vztah k portrétovaným. Portrétuje ty, k nimž má vztah. V souboru „Rodina Kramářova z hospody, č. p. 67 Topolany u Vyškova“ se Rapant zaměřil právě na rodinné vazby. Na více jak osmdesáti portrétech zpodobnil rodokmen své rodiny – těch nejbližších i těch, které nikdy nepoznal. Portréty vychází z fotografických předloh a jejich uspořádání v cyklu je naznačením skutečných rodinných vazeb. Přestože jsou rodinné vztahy jedny z nejkomplikovanějších v lidském životě – jsou daností, kterou člověk dostane bez možnosti volby – zaměřuje svou pozornost Rapant v tomto cyklu právě na ně a skrze zpodobnění jednotlivých členů rodiny a příbuzných objevuje své předky – a tedy i sebe sama. Ztvárnění rodiny a jejích vazeb je tak osobním, ale zejména symbolickým tématem. Obsáhlost souboru a zároveň užití malého formátu pro jednotlivé portréty činí ze souboru mozaiku stvořenou z mnoha tváří lidí nejrůznějšího věku i vzhledu, přesto ale v konzistentním celku s danou vazbou ke každému jednotlivci. Taková mozaika je součástí života každého člověka a je na každém z nás, do jaké blízkosti své příbuzné a blízké okolí poznáme nebo bude moci poznat. Vhled do mozaiky autorova osobního rodokmene je zhmotněním systému rodinných vazeb, které jsou součástí života každého člověka a jedinou naší volbou v rámci těchto vztahů je, kolik takových portrétů dokážeme právě ve svém životě spatřit. V rámci koncepčního uchopení se jedná o nejrozsáhlejší Rapantův soubor, který má jasně dané téma a přesto není svým programem vychýlením z autorova dlouhodobého zájmu. Michal Rapant je autorem, jež naplňuje sókratovský ideál. Jeho každodenní život je spjat s jeho tvorbou. Žije v souladu s tím, co tvoří. A maluje ty, jež jsou součástí jeho života. ... listopad 2020 Bára Alex Kašparová