ARTIST PROFILE

Adam Novota

 • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
Great coral reef / Veľký korálový útes

Great coral reef / Veľký korálový útes

 • 2011
 • Video Installation consists of approx. 27 TVs of different sizes and types. The video material played on screens is gathered from a variety of sources - a panopticum of different personalities and pseudo-personalities from the 20th and the 21st century
 • On the opposite wall there is a small TV, on its screen bounces approx. six-year-old boy and vehemently waving into the rhythm of the famous Czardas motif, trying to (vainly) give a single rhythm to incoherent mix of gestures and choreographies.
 • Video Inštalácia pozostáva z cca. 27 televízorov rôznych rozmerov a typov. Videomateriál, ktorý sa prehráva na obrazovkách v slučke je zozbieraný z najrôznejších zdrojov – ide o panoptikum rôznych osobností i pseudoosobností z 20. a 21. storočia.

 • Na protilahľej stene je malý televízor, na jeho obrazovke poskakuje cca. šesťročný chlapec a vehementne máva do rytmu známeho čardášového motívu pokúšajúc sa nesúrodej zmesi gest a choreografií (márne) udať jednotný rytmus.

 • Final 20tv1245678
 • Tv koral
 • 500946579 200x150
 • 500947781 200x150
 • Adam Novota – candidate - thumbnail Phone interview with a participant in Slovak National Uprising  - thumbnail Corpus alienum - thumbnail Self (car) portrait of Milan R. - thumbnail TUTTI FRUTTI, Participatory and site-specific festival of contemporary art and culture, marketplace - Trnavské mýto, Bratislava - thumbnail CULTURA PROMISCUA - thumbnail Seven Billion Robinsons on the Island Called Earth - thumbnail Tenei te tangata puhuru or Unusual interests of future general  - thumbnail Homegrown revolution - thumbnail Laboratory of spectral and personal analysis - thumbnail Past lives of Jaro + past lives „simulator“ / Jarové minulé životy + minulé životy trenažér - thumbnail Three sisters - thumbnail Great coral reef / Veľký korálový útes - thumbnail The pigeon would be a symbol / Ten holub bude totiž symbol - thumbnail

  13 / 14

  Select Works | 2010 - 2018