ARTIST PROFILE

Juraj Gábor

 • Slovakia (b. 1985 in Lučenec)
 • Currently in Špania Dolina, Slovakia.
Vlnenie / Undulation

Vlnenie / Undulation

 • 2014
 • kresba technickým perom na papieri, A2 / drawing with technical pen on paper, A2

 • partitúra pre hlasovú interpretáciu Jany Ambrózovej prebiehajúcu simultánne s natáčaním videa: Dívka před domem sheet music for a vocal interpretation of Jana Ambrozova, which took place simultaneously with the video rocording: A Girl In Front of a House
 • Prechod / Transfer - thumbnail Chlapec s kamerou (výstava) / A Boy with a Camera (exhibition) - thumbnail Zraková pyramída (Práve teraz) / Visual Pyramid (Right Now) - thumbnail Vertikální gradace / Vertical Gradation - thumbnail Zraková pyramída / Visual Pyramid - thumbnail Dívka před domem / A Girl In Front of a House - thumbnail Vlnenie / Undulation - thumbnail Hodinová performancia: Dívka před domem / One Hour Performance: A Girl In Front of a House - thumbnail Dívka s kamerou před domem / A Girl With a Camera In Front of a House - thumbnail Bez názvu / Untitled - thumbnail Bez názvu / Untitled - thumbnail Chlapec pred domom / A Boy In Front of a House - thumbnail Gradácia / Gradation - thumbnail Priestorová gradácia / The Spatial Gradation - thumbnail X túh do pentelky v doske pantografu II. / X mechanical pencil leads in the plate of a pantograph II. - thumbnail Úprava kompozície DH 113 / Proofreading of Composition DH 113 - thumbnail Small levitating object "Edmund" - thumbnail Banálny príbeh / Banal Story - thumbnail 47 mostov jednej krajiny / 47 Bridges of One Country - thumbnail Bez názvu (Tallinn) / Untitled (Tallinn) - thumbnail

  7 / 20

  Select Works | 1978 - 2019