ARTIST PROFILE

Juraj Gábor

  • Slovakia (b. 1985 in Lučenec)
  • Currently in Špania Dolina, Slovakia.
Vlnenie / Undulation

Vlnenie / Undulation

  • 2014
  • kresba technickým perom na papieri, A2 / drawing with technical pen on paper, A2

  • partitúra pre hlasovú interpretáciu Jany Ambrózovej prebiehajúcu simultánne s natáčaním videa: Dívka před domem sheet music for a vocal interpretation of Jana Ambrozova, which took place simultaneously with the video rocording: A Girl In Front of a House
  • 7 / 20

    Select Works | 1978 - 2019