ARTIST PROFILE

Andrej Boleslavský , Mária Júdová

 • Slovakia (b. 1981 in Nitra, banská bystrica)
 • Currently in Prague, Czech Republic.
 • Mária Júdová a Andrej Boleslavský je slovenská umelecká dvojica tvoriaca v rámci nových médií, súčasnosti sa venujú hlavne prepojeniu tanca a virtuálnej reality.
Fatal Light Attraction

Fatal Light Attraction

 • 2015
 • 60 min

 • Audio-visual performance based on a system of live coding that responds in real time to the audio source, a system of intense lighting surrounds the performer, creating sense of motion acting as a counterpart to the sound. The illusion of a moving shadow.

 • Fla 2015 08 atonal berlin de credit camille blake 1
 • Fla 2016 10 mugako vitoria es credit ibaiobo
 • Pic atonal1
 • 534357763 200x150
 • Fatal Light Attraction - thumbnail VR improvisation - thumbnail Forest - thumbnail Solo - thumbnail body(input); // - thumbnail body(input); n2 - thumbnail Guest - thumbnail Dust - thumbnail

  1 / 8

  Selected Works | 2014 - 2017