ARTIST PROFILE

Andrej Boleslavský , Mária Júdová

  • Slovakia (b. 1981 in Nitra, banská bystrica)
  • Currently in Prague, Czech Republic.
  • Mária Júdová a Andrej Boleslavský je slovenská umelecká dvojica tvoriaca v rámci nových médií, súčasnosti sa venujú hlavne prepojeniu tanca a virtuálnej reality.

ARTIST STATEMENT

SVK

Naša spolupráca začala v Mezinárodnom centre pre umenie a nové technológie CIANT v Prahe. Dôležitú úlohu pre nás oboch zohrávalo skúmanie kreatívneho potenciálu digitálnych technológií a reflexia toho, do akej miery nás technológie ako jednotlivcov i celú spoločnosť formujú. Postupne sa naša spoločná tvorba začala vyznačovať výrazným záujmom o tanec ako ďalší z možných vyjadrovacích prostriedkov.

V našej terajšej tvorbe sa tak venujeme najmä presahom novomediálneho a performatívneho umenia. Vychádzame z pojmov ako telo, telesnosť, gesto či pohyb, vyjadrujeme sa za pomoci programovateľného svetla, 3D tisku, generatívnych a interaktívnych obrazov i virtuálnej reality.

Často úzko spolupracujeme s performermi, tanečníkmi a choreografmi, pričom sa snažíme dôkladne pochopiť princípy na ktorých spočíva tvorba pohybu, a zdieľať vlastné tvorivé postupy. Zaujíma nás používanie choreografických princípov pri tvorbe s digitálnym médiami a vice versa, pretože veríme, že to vedie k tvorbe bohatších a celistvejších diel.

ENG

We begun to collaborate in International centre for Art and new technologies CIANT in Prague. We have been both interested the creative potential of digital technologies as well as discussions around how technologies impact individuals and society.

Our interest is rooted in exploring what performance art and new media can offer to each other. We tend to look into the topics such as body, physicality, gesture and movement and created an artwork using programmable lights, 3D print, generative and interactive imagery or virtual reality.

We often find ourselves in close collaboration with performers, dancers and choreographers, trying to better understand the principles behind the creation of movement as well as sharing our own creative practices. We are interested in applying the process of choreographic thinking to digital arts practice and vice versa, as we believe that it leads to the creation of richer and more meaningful experiences.


BIOGRAPHY

Mária Júdová (1990, Banská Bystrica) vyštudovala odbor Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvovala stáž na ERG – École de recherche graphique v Bruseli a v Mezinárodnom centre pre umenie a nové technológie CIANT v Prahe. Následne pokračovala v štúdiu v Centre Audiovizuálnych studií na FAMU, kde okrem tanečných filmov venovala osobitú pozornosť presahu nových médií a súčasných choreografických postupov.

Jej tvorba bola prezentovaná v košickej Tabačke Kulturfabrik, na festivale Hybaj ho! v Studio Alta, Cinedans v Amsterdame, Dutch Electronic Festival v Rotterdame, Das Tanzfest 2015 v Bazileji, Accès(s) – festival cultures électroniques v Pau, a mnohých ďalších. Ocenená bola Screenmotion festivalom v Londýne.

V súčasnosti spolupracuje na platforme Choreographic Coding Lab vytvorenej z výskumného projektu Forsythe Company, a aktívne sa tak venuje tvorbe a reflexii digitálnej performancie doma i v zahraničí.

Andrej Boleslavský (1981, Nitra) skúma kreatívny potenciál digitálnych  technológií. Jeho autorské novomediálne diela boli vystavené na Arte Laguna v Benátkach, Signal festival V Prahe, 3D Print Show in NY, festivale WRO, Poolloop festival v Zürich, V&A a Somerset House v Londýne a mnoho ďalších. Okrem vlastných prác zastrešoval technické riešenie pre kolaboratívne projekty, napríklad Laboratorium ticha na Expo Miláno 2015.  

Dlhodobo sa venuje VR kinematografii, počítačovej grafike a interaktívnym princípom, ktoré často prepája práve so súčasným tancom- svedčia o tom dance-tech projekty ako Solver, StrawMan, Body(input);, ale i podujatie Divadlo3000 ktoré spolukurátoroval.

Ako dvojica spolu Júdová a Boleslavský tvoria od roku 2012. Získali umelecký rezidenčný pobyt v Theater Roxy vo švajčiarskom Bazileji, či prestížnej britskej tanečnej spoločnosti Rambert.

Ich nový projekt Dust, (film v ktorom diváci sledujú pomocou VR tanečné predstavenie z perspektívy zrkna prachu), bol uvedený v prestížnom Londýnskom Victoria&Albert Museum, v Pervasive Media Studio v Bristole, i perzentovaný v Creators VICE, čím sa dostal do povedomia verejnosti.

ENG

Mária (mariajudova.net) is interested in applying the choreographic thinking to practice of digital artists and
vice versa. During her studies at the department of Digital media at Academy of Arts in Slovakia, followed by the department of Installation and performance at École de recherche graphique in Brussels, she became particu- larly interested in exploring the intersection of digital and performance arts, which resulted in numerous dance on camera movies. Later on, she has been researching at FAMU Center for Audiovisual studies in Prague, taking a critical perspective on the common algorithmic approach to visualize the moving body. She has received award from festival Screenmotion festival in London and spent artist’s residency programme in Theater Roxy in Basel and Rambert Dance Company in London. Her works have been presented at Tabačka Kulturfabrik in Košice, festival Hybaj ho! in Prague, Cinedans in Amsterdam, Dutch Electronic Festival in Rotterdam, Das Tanzfest 2015 in Basel, Atonal in Berlin, Accès(s) – festival cultures électroniques in Pau and V&A Museum in London among many others. Nowadays she is also involved in The Choreographic Coding Lab and actively works in the field of digital perfor- mance both nationally and internationally.

Andrej Boleslavský (id144.org) is exploring creative potential of digital technology by working within new media art, interactive design, physical computing and 3D printing. His practice include independent artistic creation, collaborations as a technologist, lecturing workshops and curating. He has exhibited at Arte Laguna in Venice, Signal festival in Prague, 3D Print Show in NY and WRO festival in Wroclaw, Editions of Light Vol.II in Prague, Poolloop festival in Zürich, V&A and Somerset House in London among others. In addition to his work he is actively involved in technological solutions for other Czech and foreign artists, for instance in installation for Expo Milano 2015.

His expertise in software engineering and computer game development as well as long-term interest in contem- porary dance led to several performances such as Solver, StrawMan, Body(input);, as well as event Theatre3000 which he co-curated. He has been also artist in residency in Theater Roxy in Basel and Rambert Dance Company in London which clearly demonstrates professional and innovative approach in the performing arts.