ARTIST PROFILE

Andrej Boleslavský , Mária Júdová

  • Slovakia (b. 1981 in Nitra, banská bystrica)
  • Currently in Prague, Czech Republic.
  • Mária Júdová a Andrej Boleslavský je slovenská umelecká dvojica tvoriaca v rámci nových médií, súčasnosti sa venujú hlavne prepojeniu tanca a virtuálnej reality.
  • Fatal Light Attraction - thumbnail VR improvisation - thumbnail Forest - thumbnail Solo - thumbnail body(input); // - thumbnail body(input); n2 - thumbnail Guest - thumbnail Dust - thumbnail

    Selected Works | 2014 - 2017

    8