ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

  • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204747045942066&set=ecnf.100000500595932&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204747045942066&set=ecnf.100000500595932&type=3&theater

  • 2012
  • železná konštrukcia so zrkadliacimi sa lexanovými stenami, video projekcia/ iron construction with mirorring plastic walls , video projection
  • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204747045942066&set=ecnf.100000500595932&type=3&theater - thumbnail https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204747045942066&set=ecnf.100000500595932&type=3&theater - thumbnail

    1 / 2

    www.facebook.com/photo.php?fbid=1022066&set=ecnf.1000932&type=3&theater | 2012

Diplomová práca, ktorou som ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení. Jeden rok som na facebooku stalkovala neznáme dievča, ktoré si nezabezpečilo profil. Zhromažďovaním súkromných fotografií, videí a statusov som vytvorila multimediálnu inštaláciu, ktorá mala divákovi navodiť nepríjemné pocity. Človek je vtiahnutý do úzkej klaustrofobicky pôsobiacej chodby, kde sa zrkadlia rôzne videá a statusy dievčaťa, ktorému som ich rok sťahovala. Práca mala nastoliť otázku, či v dnešnej dobe ešte existuje súkromie a prečo sa sami pripravujeme o intimitu bežných dní. //// My diploma work, which I graduated with at the Academy of Fine Arts. For one year I was stalking on facebook an unknown girl who had a public profile without any privacy security. By collecting her private photos, videos and statuses, I created a multimedia installation, which should make the viewer discomfortable. Person is lead into the narrow claustrophobic corridor with various videos and statuses of a girl who I followed for a year. The work should raise the question whether there is privacy today and why are we destroying our intimacy of ordinary days.