ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

  • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

V mojej tvorbe sa venujem rôznorodým témam a aj výtvaný jazyk je pri každom projekte iný - prispôsobený námetu, ktorý spracovávam. Ako najväčšie vizuálne inšpiračné zdroje sa objavujú komix, folklór a ľudová tvorba. Ako východisko pri tvorbe je pre mňa dôležitý výskum, proces tvorby a experiment. často využívam sociálne prieskumy môjho okolia. Nepracujem s vnútornou intimitou, ale skôr spracovávam témy spoločenské. Zaoberám sa generačnými problémami mojich vrstovníkov, kde skúmam napríklad tridsiatnícku večnú mladosť a ich odmietanie stárnutia a zastabilizovávania sa. Taktiež dlhodobo hľadám podobu súčasného slovenského folklóru. Využitím formálneho jazyka, akí používali naši predkovia pri ich výtvarnom prejave no s prvkami súčasnej doby. Ľudová tvorba Slovákov idealizuje a ja sa snažím túto ich podobu ukázať bez príkras. V dnešnej dobe, kedy vrcholia v spoločnosti témy rasizmu a narastajúce fašistické tendencie považujem za nutné spracovávanie aj takýchto tém, aby neustále rezonovali a boli varovaním.///////////////////////////////////

 
In my work I deal with various themes, and the form is different in every project - it is adapted to the theme. The biggest visual inspiration sources are comics, folklore and folk art. In my work for me is important research, the creation process and the experiment. I often use social surveys about people that I am surrounded by. I do not work with inner intimacy, but rather work on social issues. I deal with the generational problems of my elders, where I study, for example, the 30 year old people and their "eternal youth" and their rejection of ageing and settling down. For a long time I am also looking for the form of contemporary Slovak folklore. By using the formal language used by our ancestors in their folklore art and with elements of the present time I am creating contemporary folk pictures. Slovaks are idealized in our folklore and I am trying to show them without "glamorization". Nowadays, when in society are raising issues of racism and growing fascist tendencies, I consider it necessary to work on such topics that they will resonate and  people need to be warned and taught.


BIOGRAPHY

Ivana Šáteková 

narodená v roku 1984 v Bratislave. V roku 2010 skončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení - odbor maľba a iné média u profesora Fischer. Už na škole sa začal formovať jej ironizujúci výtvarný jazyk, ktorý je prítomný vo všetkých výstavných projektov. Ivana Šáteková sa zaoberá vo svojich prácach témamy slovenského folklóru, komixu a akýmsi subjektívnym sociologickým výskumom, ktorý je sa objavuje aj v diplomovej práci zameranej na problematiku sociálnych sietí voyerizmus, kde autorka sleduje po dobu jedného roku neznáme dievča na facebooku a vystavuje jej osobné údaje z jej verejne otvoreného profilu. Za tento výtvarný projekt bola nominovaná na medzinárodnú cenu ESSL v roku 2013. V roku 2014 v galérii Dunaj prezentuje svoj osobný generačný výskum pod názvom “Mám 30 a nemám plán” Humorným a ironizujúcim spôsobom popisuje zmätenosť svojej generácie, ktorá sa pozabudla vo svojich večných detských izbičkách. Za túto výstavuje bola ocenená cenou Nadácie Tatra banky - mladý tvorca. Poslednú sólovú výstavú “Hore hajl, dole hajl!” mala v Ateliéri XIII v Bratislave.Ivana Satekova was born in Bratislava, after finishing high school she started to study at Academy of fine arts and desing in studio focused on painting and other medias of professor Fischer. Satekova works with themes of slovak folklore and is trying to find the contemporary look of folklore visuals by combining language of comics and authentic Slovak topics. In her works she uses mainly drawing and painting but also new medias such as animation or video. However, she noticed a certain discrepancy, a paradox, absurdity of the situation deeply rooted in our nation’s culture. Among other things, it is the focus of her artistic reflexion in various projects. Her works contain irony and a fresh visual language, which draws from numerous influences (e.g. Japanese manga). She had solo exhibitions in a year 2011 in gallery Enter, Bratislava and in a year 2012 in gallery photo port and in 2014 in gallery Dunaj “I’m 30 and I don’t have a plan.” for which she won a prize for young artist Tatra Bank prize. Her last solo exhibition Hore hajl, dole hajl! was in 2017 in Ateliér XIII in Bratislava.