ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

  • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
No title

No title

  • 2017
  • Gouache on Paper
  • 210 x 297 cm
  • Gvašáky / Gouaches - thumbnail No title - thumbnail No title - thumbnail

    3 / 3

    Gvašáky / Gouaches | 2017

Séria gvašových drobných malieb, ktoré sú súčasťou výstavy Hore hajl, dole hajl. Ukazujú situácie zachytávajúce slovenské tradície. Vychádzala som z fotografií Vojtecha Majlinga, ktorý zdokumentoval tradície zo všetkých kútov Slovenska. Pozmenením malých detailov v pôvodných výjavoch vzniká séria s novým kontextom ironizujúca dnešnú dobu a slovenskú náturu.//////////// Series of small gouache paintings that are part of the exhibition Hore hajl ,dole hajl. They show situation with Slovak traditions. I was inspires by photos made by Vojtech Majling, who documented the traditions from all over Slovakia. By changing small details in the original scene I formed a series of gouaches that ironicly are commenting in new context this current time period and our Slovak temper