ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

  • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
Hore hajl, dole hajl/ "Up heil, down heil "

Hore hajl, dole hajl/ "Up heil, down heil "

  • 2016
  • výšivka - bavlnka a plátno, embroidery - thread and cloth

  • Narúšaním tradičných slovenských výjavov vznikajú ironizujúce obrazy o nách samých./ By changing traditional Slovak scenes I am making an ironic picture about ourselves.
  • Hore hajl, dole hajl. - thumbnail konšpirátor /The conspirator - thumbnail A pijem, bijem, pijem / I drink, fight and drink - thumbnail Hore hajl, dole hajl/ "Up heil, down heil " - thumbnail

    4 / 4

    Hore hajl, dole hajl / "Up heil, down heil" | 2016 - 2017

Séria výšiviek Hore hajl, dole hajl je súčasťou projektu, v ktorom sa zaoberám hľadaním podoby súčasného folklóru. Nárušam zidealizovaný obraz o Slovákoch, ktorý je bežný pri ľudovom zobrazovaní. Reálie sú dnešné a selanka narušená. Vychádzam zo Šopornianskej výšivky, ktorá figurálnym motívom pripomína akýsi folklórny komix a ukazuje slovenský ľud v romantických výjavoch. Pri výšivkach ukazujem aj ich druhú "odvrátenu" stranu, kde nedokonalosť výšivky prezrádza, že remeslo nebolo zvládnute a tým sa porušuje stereotyp a zručnej gazdinke. //// Series of embroidery "Up heil, down heil" (paraphrase on a slovak folklore song) is a part of a project in which I am trying to find a form of contemporary folklore. By disrupting idealized image of Slovakia, which is common in folk pictures. In my emroideries are situations that are doing contemporary people. I was inspired by embroidery from small village Šoporňa, which typical figural motifs reminded me of some kind of "folklore comics" about Slovak people in romantic scenes. I show my embroidery also from the other side, from the "dark side" where you can see how the craft is not very properly done. I change the stereotype about skilful housewives.