ARTIST PROFILE

Jakub Roček

 • Czech Republic (b. 1989 in Brno)
 • Currently in Praha, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

 • video II. - thumbnail Video I. - thumbnail

  The cache/Vyrovnávací paměť | 2018

  2

 • Instalation view (room III.) - thumbnail Instalation view (room II.) - thumbnail Instalation view (room I.) - thumbnail

  Message from Copenhagen/Přišla zpráva z Kodaně | 2018

  3

 • Instalation view - thumbnail Instalation view - thumbnail A ballance has occured/Nastala rovnováha - thumbnail

  A ballance has occured/Nastala rovnováha | 2017

  3

 • - thumbnail Untitled - thumbnail Photon Collider/Srážeč fotonů - thumbnail

  Georhytm/Georytmus | 2015

  3

 • Lamaitre probe - thumbnail Lamaitre probe - thumbnail

  Lamaitre probe | 2017

  2

 • Bioconstructor II./Biokonstruktér II. - thumbnail Bioconstructor I./Biokonstruktér I. - thumbnail Imprint/Vtisk - thumbnail Texture/Textura - thumbnail Geology/Geologie - thumbnail Refract/Průchod - thumbnail Transparency/Transparence - thumbnail Instalation view - thumbnail

  Cyklopedia/Cyklopedie | 2016

  8

 • About space and time/O prostoru a čase - thumbnail

  About space and time /O prostoru a čase | 2016

  1

 • a hundred years ago/před sto lety - thumbnail Snapshot from reconstruction/Momentka z rekonstrukce - thumbnail Snapshot from reconstruction/Momentka z rekonstrukce - thumbnail

  Tatrahundert Snapshot from reconstruction/Tatrahundert momentka z rekonstrukce | 2016 - 2017

  3

 • Guide for cannon users/Návod k použití sněžného děla - thumbnail

  Guide for snow cannon users/Návod k použití sněžného děla | 2016

  1

 • Instalation view - thumbnail Instalation view - thumbnail Who is the agent my forzen fog?/Pilíř konfliktů - thumbnail

  Who is the agent my frozen fog?/Pilíř konfliktů | 2017

  3