ARTIST PROFILE

Jakub Roček

  • Czech Republic (b. 1989 in Brno)
  • Currently in Praha, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

  • video II. - thumbnail Video I. - thumbnail

    The cache/Vyrovnávací paměť | 2018

    2

  • Instalation view (room III.) - thumbnail Instalation view (room II.) - thumbnail Instalation view (room I.) - thumbnail

    Message from Copenhagen/Přišla zpráva z Kodaně | 2018

    3

  • Instalation view - thumbnail Instalation view - thumbnail A ballance has occured/Nastala rovnováha - thumbnail

    A ballance has occured/Nastala rovnováha | 2017

    3

  •  - thumbnail Untitled - thumbnail Photon Collider/Srážeč fotonů - thumbnail

    Georhytm/Georytmus | 2015

    3

  • Lamaitre probe - thumbnail Lamaitre probe - thumbnail

    Lamaitre probe | 2017

    2

  • Bioconstructor II./Biokonstruktér II. - thumbnail Bioconstructor I./Biokonstruktér I. - thumbnail Imprint/Vtisk - thumbnail Texture/Textura - thumbnail Geology/Geologie - thumbnail Refract/Průchod - thumbnail Transparency/Transparence - thumbnail Instalation view - thumbnail

    Cyklopedia/Cyklopedie | 2016

    8

  • About space and time/O prostoru a čase - thumbnail

    About space and time /O prostoru a čase | 2016

    1

  • a hundred years ago/před sto lety - thumbnail Snapshot from reconstruction/Momentka z rekonstrukce - thumbnail Snapshot from reconstruction/Momentka z rekonstrukce - thumbnail

    Tatrahundert Snapshot from reconstruction/Tatrahundert momentka z rekonstrukce | 2016 - 2017

    3

  • Guide for cannon users/Návod k použití sněžného děla - thumbnail

    Guide for snow cannon users/Návod k použití sněžného děla | 2016

    1

  • Instalation view - thumbnail Instalation view - thumbnail Who is the agent my forzen fog?/Pilíř konfliktů - thumbnail

    Who is the agent my frozen fog?/Pilíř konfliktů | 2017

    3