ARTIST PROFILE

Rastislav Podhorský

  • Slovakia (b. 1990 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
Feeding the void / Sýtenie prázdna

Feeding the void / Sýtenie prázdna

  • 2015
  • Acrylic on styrodure
  • 125 x 220 cm
  • Feeding the void / Sýtenie prázdna - thumbnail

    1 / 1

    Feeding the void / Sýtenie prázdna | 2015

Najúspornejšie prostriedky a snaha o maximálne nasýtenie obrazu. Úplná samozrejmosť a úplná nesamozrejmosť naraz?