ARTIST PROFILE

Patrik Kriššák

 • Slovakia (b. 1986 in Kežmarok)
 • Currently in Prague, Czech Republic.

REPRESENTATION

illuminating

illuminating

 • 2016
 • Oil, Mixed Media on Canvas
 • made by my self made technique of painting - painted with a bottle of color
 • 120 x 70 cm

 • It is a work with layers of colour, painted by my self made technique of painting - just with a bottle of color.
 • The California - thumbnail Rolin' Stone - thumbnail illuminating - thumbnail Alpha Dia - thumbnail Altersence - thumbnail Czecho-Slovakian flag - cabbage - thumbnail SAO AXU - thumbnail

  3 / 7

  Bottle paintings | 2016 - 2017

The Bottle painting is a working title for my self-made technique of painting, which means that I use glass bottle as a brush. I mix colours in a bottle with medium and then when the consistence is good for painting, I put it down on canvas in 90 degrees angle. The bottle moved on canvas makes an exact stroke. With this type of painting one can’t make much details, that’s why the paintings are very simple and effective in colour. The attempt to reproduce reality is therefore very stylized and almost looking like abstract composition. The possibilities of painting are limited and that is what intrerrests me. In cultural history I can compare this technique to action painting. Bottled painting je pracovný názov autorskej techniky maľby bez použitia klasického maliarskeho náčinia ako sú štetce. Farbu miešam priamo v uzatvárateľných nádobách, ktoré potom prevrátim na plátno a ťahom vytváram farebnú stopu. Takýto postup zamedzuje vytváraniu prílišného detailu, takže maľbám dominuje jednoduchosť a náznakovosť. Zámerne ma táto technika zaujíma z toho dôvodu, že predchádza prehnanej popisnosti pri zobrazovaní reálneho. Dokonca aj pri pokuse niečo také dosiahnuť dochádza k značnej štylizácii. Obmedzením možností teda u mňa získava záujem ako dosiahnuť výsledku s čo najväčším obmedzením možností.