ARTIST PROFILE

Lucia Hornakova Cernayova

 • Slovakia (b. 1983 in Nové zámky)
 • Currently in Trenčín, Slovakia.
 • Prostredníctvom sympózia HALA sa snažím prezentovať súčasnú mladú výtvarnú tvorbu verejnosti, vytvoriť špecifický priestor pre tvorbu súčasného výtvarného umenia.

REPRESENTATION

 • 2017
 • Acrylic on Canvas
 • 100 x 100 cm
 • Cherry tree 2 - thumbnail Cherry tree 1 - thumbnail THE HEARTH DROWNING IN THE SEA OF LOVE - thumbnail - thumbnail swans II - thumbnail - thumbnail

  6 / 6

  Monolity | 2016 - 2017

Monoliths series is about looking for empty and non-places, defining them though paintings of inner lands and trying to lose my autography. Séria Monolity je hľadaní prázdnych a ne-miest, ich definovaní, prostredníctvom maľovaní vnútorných krajín a pokusu stratu rukopisu.