ARTIST PROFILE

Lucia Hornakova Cernayova

  • Slovakia (b. 1983 in Nové zámky)
  • Currently in Trenčín, Slovakia.

REPRESENTATION

ARTIST STATEMENT

Lucia Horňáková Černayová has been dealing with values of not only material but also social and art entities for a long time. Currently she is concentrating on the subject of non-existent things and spaces, exploring the recurring art concept of emptiness and void. She as an author tries to define what has been called an inner land, a memory of a place and a mental map. The content of her works touches activism, revealing flaws of social security of today’s world
From year 2013, they co-organise HALA - week of contemporary art. It's main purpose is propagation, presentation and creation of modern visual art in local abandoned factories and in the town centre of Trenčín.

Lucia Horňáková Černayová sa dlhodobo zaoberá hodnotami nielen materiálnych ale aj sociálnych a umeleckých entít. Aktuálne sa venuje téme neexistujúcich vecí a priestorov, pričom problematizuje v dejinách umenia už niekoľkokrát spracovaný pojem prázdna a prázdnoty. Zároveň sa pokúša o autorské definície toho, čo bolo pomenované ako vnútorná krajina, pamäť miesta a mentálna mapa. Obsahovo sa dotýka aktivizmu, pričom odkrýva nedostatky sociálnych istôt v súčasnom svete. Od roku 2013 ogranizuje pod hlavičkou oz HALA v Trenčíne podujatie HALA - týždeň súčasného umenia. Jeho hlavnou náplňou je propagácia, prezentácia a vznik súčasného vizuálneho umenia v miestnych nevyužívaných fabrikách a v centre mesta Trenčín.


BIOGRAPHY

DATE OF BIRTH/ dátum narodenia: 22. 1. 1983

ADDRESS/ adresa: Okružná 278/1, 018 41Dubnica n.Váhom, SLOVAKIA

CONTACT/ kontakt: lucia.cernayova@gmail.com, 00421 904 545 023

WEB/ www.luciahornak.sk

SOCIAL/ https://www.facebook.com/sympoziumhala

https://www.facebook.com/lucia.cernayov

https://www.linkedin.com/in/lucia-cernayova-85a42720/


EDUCATION/ vzdelanie:

2005- 2008 Master degree/ MgA

University of Technologies, Brno, Czech Republic

Faculty of Fine Arts, Studio Enviroment- Conceptual Trends

VUT Brno, Fakulta výtvarných umení,

Enviroment-konceptuálne tendecie, vedúci.V.Merta

               

2001- 2005  Bacelor degree/ BcA

Academy of Fine Arts, Banská Bystrica, Slovakia

Faculty of Visual Arts, Studio of Interactive Painting

AU,Fakulta výtvarných umení,Banská Bystrica

Ateliér interaktívnej maľby, prof.Š.Balko

               

SINGLE EXHIBITION SELECTION/  samostatné výstavy


2017 Three, City tower, Trenčín, Slovakia

   TRI,Mestská veža, Trenčín

2016 08-16, Nová vlna, Merina, Trenčín, Slovakia 

2016 Paintings, PARDON agency, Trenčín, Slovakia

   Maľby, Agentúra Pardon, Trenčn

2015 Girly pictures, BARBAR, Trenčín, Slovakia

   Dienčenské obrázky, BARBAR, Trenčín

2013   If Duchamp wasn't born, everithing would be easier, UMAKART, Brno

   Keby sa Duchamp nenarodil, bolo by všetko jednoduchšie

2013   Friends:landscapes 07:13, GUBA Bratislava, Slovakia

   Priatelia: krajiny 07:13, GUBA Bratislava

2011   Convergences and MT´s Story, Galéria23percent, Záhorská Bystrica

   Konvergenciu a príbeh o MT, Galéria23percent, Záhorská Bystrica

2011 At home, Bunker, Nitra Gallery, Nitra, Slovakia

   Doma, Bunker, Nitrianska Galéria

2010   Other Landscapes, , Community Centre Dubnica nad Váhom,  Slovakia

   Iné krajiny, Dom kultúry, Dubnica nad Váhom

2009   Holes/ From My Diary, along with Pavla Pádivá, GMAB, Trenčín, Slovakia

   Diery/ Z denníka, spolu s Pavlínou Pádivou, GMAB


GROUP EXHIBITION SELECTION


2016 Chrismas exhibition, DOT gallery, Bratislava, Slovakia

   Vianočná výstava, DOT gallery, Bratislava

2015 afterHALA, BARBAR, Trenčín

2015 HALA, VISUAL ART WEEK, Trenčín

   HALA- Týždeň súčasného umenia , Trenčín 

2015 DOMa, https://vystavadom.wordpress.com/

2014   No Comment? vol.4, Central Slovakian Gallery,

   Banská Bystrica, Slovak Republic

   No Comment? vol.4, Stredoslovenská galéria

2013   No Comment? vol.3, TIC Gallery, Brno, Czech Republic

   No Comment? vol.3, Galéria TIC, Brno

2013   No Comment? vol.2, TIC Gallery, Brno, Czech Republic

   No Comment? vol.2, Galéria TIC, Brno

2013   Water-levels, soul levels, Miloš Alexander Bazovsky's Gallery,Trenčín

2013   HALA Merina 2013, Trenčín, Slovakia

2013   Place to be, Vážka gallery, Trenčín, Slovakia

2012   Public exhibition, ZOYA Gallery, Bratislava, Slovakia

2012   4v1, Trenčin múzeum,Trenčín, Slovakia


OTHERS/ production and organization exhibition


https://www.facebook.com/sympoziumhala

2016    HALA Contemporary Art Week, Trenčín, Slovakia

    HALA - Týždeň súčasného umenia,Trenčín

2015 HALA Contemporary Art Week, Trenčín, Slovakia

   HALA - Týždeň súčasného umenia,Trenčín

2014 HALA Merina, Trenčín

2013 HALA Merina, Trenčín


BARBAR'S klub exhibitions/ organizácia výstav:


https://www.facebook.com/barbartrencin/

2016:  AfterHala,Veronika Hricková: Absurdity, Naše palety, výstava serigrafiíí študentov SUŠ, Priemer 16cm, Sergey Onischenko

2015: AfterHala, GIRLY PICTURES, Lucia Béreš-Lany MAĽBA 2005-2015, Naďa Koyšová