ARTIST PROFILE

Annamária Mikulik

 • Slovakia (b. 1984 in Stará Ľubovňa)
 • Currently in Stará Ľubovňa, Slovakia.
 • Annamaria Mikulik, the designer focusing on contemporary jewelry. Graduated from The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia. Her creativity is influenced by her various fields of studies.
HEARTPRINT

HEARTPRINT

 • 2016
 • Aluminum, rubber, ink
 • HEARTPRINT - V tejto globálnej ére, máme nespočetne veľa možností spoznávať sa s ľuďmi z celého sveta. Všetci a všetko zanecháva stopu v našich srdciach, tak ako aj my, v nekonečnom tanci emócií, snov a ambícií.
 • 6 x 6 x 1 cm
 • kolekcia šiestich odtláčateľných príveskov

 • HEARTPRINT is a collection of 6 pendants designed in the shape and functionality of a stamp. The mark we leave onto other people’s hearts is the most profound and powerful story we can tell and its beat can go on forever and ever.
 • HEARTPRINT - thumbnail HEARTPRINT - thumbnail HEARTPRINT - thumbnail HEARTPRINT - thumbnail HEART PRINT - thumbnail

  3 / 5

  HEARTPRINT | 2016

HEARTPRINT In this wide world, we get the chance to meet people from all over the globe each day. The window of opportunity to discover different cultures and backgrounds is wide open for us each time we step outside our comfort zone. There is something authentic, precious and outstanding about each person we cross paths with, that we fall in love with, that we share a part of our life with. Everyone and everything leaves a mark in our hearts, and so do we, in an infinite dance of emotions, dreams and ambitions. We take in only so much from culture, nature, the environment, the people that come our way, and give back from that nourishing soul food feelings and moments that ultimately make our universe go round. Inspired by traditional Slovakian textile blueprint technique, HEARTPRINT is a collection of 6 pendants designed in the shape and functionality of a stamp. Crafted through metalwork and assembled from eloxed aluminium, rubber stamp and ink, each brooch displays a unique representation of the human heart which can be applied as stamp on every dear object encountered, on a loved one’s palm, on the inside of a book you give to a treasured friend, maybe secretly on the walls of the city you cherished most. The mark we leave onto other people’s hearts is the most profound and powerful story we can tell and its beat can go on forever and ever. So while the old saying wear your heart on your sleeve still goes a long way, why not wear your heart at its common place and use it to gently, but boldly mark every milestone in your life? HEARTPRINT V tejto globálnej ére, máme možnosť spoznávať sa s ľuďmi z celého sveta. Okno príležitosti na objavovanie rozličných kultúr je pre nás zakaždým dokorán, pokiaľ sa odvážime vystúpiť hoci len krok mimo našej komfortnej zóny. Vždy nájdeme niečo autentické vzácne a výnimočné na každej osobe, ktorú stretneme na svojej ceste životom, do ktorej sa zamilujeme, s ktorou zdieľame časť nášho života. Všetci a všetko zanecháva stopu v našich srdciach, a my tiež, v nekonečnom tanci emócií, snov a ambícií. Inšpirovaná tradičnou slovenskou textilnou technikou modrotlače - HEARTPRINT je kolekcia 6 príveskov navrhnutých v tvare sŕdc s funkciou pečiatky. Kolekcia je vytvorená z eloxovaného hliníka, pečiatky a atramentu, každý šperk zobrazuje jedinečnú reprezentáciu ľudského srdca, ktoré môže byť použité tak, ako pečiatka na každom nám vzácnom objekte, na milovanej dlani, na vnútornej strane knihy, možno tajne na múroch mesta. Svoj odtlačok vtláčame do sŕdc iných ľudí vo forme hlbokého a silného príbehu, a tak môžme povedať - jeho tep vnímam na veky vekov.