ARTIST PROFILE

Annamária Mikulik

  • Slovakia (b. 1984 in Stará Ľubovňa)
  • Currently in Stará Ľubovňa, Slovakia.
  • Annamaria Mikulik, the designer focusing on contemporary jewelry. Graduated from The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia. Her creativity is influenced by her various fields of studies.

ARTIST STATEMENT

NATURE - fake illusions is the collections of contemporary jewelry inspired by nature. I am interpreting the paradox of materialization of natural forms by synthetic materials. Through my jewelry, I am trying to show the worlds warning statistics about replacing true nature with fake illusions.

HEARTPRINT - In this wide world, we get the chance to meet people from all over the globe each day. The window of opportunity to discover different cultures and backgrounds is wide open for us each time we step outside our comfort zone. There is something authentic, precious and outstanding about each person we cross paths with, that we fall in love with, that we share a part of our life with. Everyone and everything leaves a mark in our hearts, and so do we, in an infinite dance of emotions, dreams and ambitions. We take in only so much from culture, nature, the environment, the people that come our way, and give back from that nourishing soul food feelings and moments that ultimately make our universe go round. The collection of 6 pendants designed in the shape and functionality of a stamp. Crafted through metalwork and assembled from eloxed aluminium, rubber stamp and ink, each brooch displays a unique representation of the human heart which can be applied as stamp on every dear object encountered, on a loved one’s palm, on the inside of a book you give to a treasured friend, maybe secretly on the walls of the city you cherished most. The mark we leave onto other people’s hearts is the most profound and powerful story we can tell and its beat can go on forever and ever. So while the old saying wear your heart on your sleeve still goes a long way, why not wear your heart at its common place and use it to gently, but boldly mark every milestone in your life?

Prostredníctvom kolekcie NATURE Interpretujem paradoxné zhmotňovanie prírodných foriem a ich nahrádzanie syntetickými materiálmi. Snažím sa poukázať na globálne alarmujúce štatistiky o zámene pravej podstaty s falošnými ilúziami.  

HEARTPRINT - V tejto globálnej ére, máme nespočetne veľa možností spoznávať sa s ľuďmi z celého sveta. Okno príležitosti na objavovanie rozličných kultúr je pre nás zakaždým dokorán, pokiaľ sa odvážime vystúpiť hoci len krok mimo našej komfortnej zóny. Vždy nájdeme niečo autentické vzácne a výnimočné na každej osobe, ktorú stretneme na svojej ceste životom, do ktorej sa zamilujeme, s ktorou zdieľame časť nášho života. Všetci a všetko zanecháva stopu v našich srdciach, a my tiež, v nekonečnom tanci emócií, snov a ambícií. Kolekcia 6 príveskov navrhnutých v tvare sŕdc s funkciou pečiatky je vytvorená z eloxovaného hliníka, pečiatky a atramentu, každý šperk zobrazuje jedinečnú reprezentáciu ľudského srdca, ktoré môže byť použité tak, ako pečiatka na každom nám vzácnom objekte, na milovanej dlani, na vnútornej strane knihy, možno tajne na múroch mesta. Svoj odtlačok vtláčame do sŕdc iných ľudí a tak ostávame zapísaný kdesi v metafyzickom priestore.


BIOGRAPHY

Mgr. art. Annamária Mikulik

21.6.1984, Stará Ľubovňa, Slovensko


Štúdium:
2008 - magisterské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, produktový dizajn, Bratislava, Slovensko

2007 - zahraničná stáž, University of Plymouth, produktový a interiérový dizajn, Exeter, Veľká Británia

2006 - bakalárske štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, produktový dizajn, Bratislava, Slovensko

2005 - zahraničná stáž, CEPT, National Institute of Design, Interiérový dizajn, Ahmedabad, India

2002 - maturitné štúdium, Škola úžitkového výtvarníctva, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, Kremnica, Slovensko


Členstvá

2016 ACJ - Association for Contemporary jewellery, členka, Londýn, Veľká Británia

2002 Slovenská výtvarná únia - FORMA, AURA - Združenie šperkárov, členka, Bratislava, Slovensko


Medzinárodné súťaže
2005 DESIGNBOOM, Teenage furniture, súťaž s medzinárodnou účasťou, v najužšom výbere
2002 MLADÝ OBAL, medzinárodná súťaž obalového dizajnu, 3. miesto
2001 MLADÝ OBAL, medzinárodná súťaž obalového dizajnu, 1. miesto


V zbierkach
2003 Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko


Samostatné a kolektívne výstavy

2017  VISIONS 20:20, National Centre for Craft & Design, Sheffield Institute of Arts – Sleaford, The Goldsmiths Centre – London, ACJ Conference venue – Sheffield, School of Jewellery – Birmingham, Crafts Study Centre - UCA Farnham, Veľká Británia

2016  Autor – when in Rome, Rím, Taliansko

2012  M a t e r i a l nature, Tatranská galéria, Poprad

2012  Šperk, Muzeum Nowy Sacz, Poľsko

2011  Mémoires, hrad Dunajec, Niedzica, Poľsko

2010  RETRO_DESIGN, Šariská Galéria Prešov, Tatranská Galéria Poprad

​2007  Fórum dizajnu ´07, Nitra, Slovensko

2004 ART & INTERIOR, medzinárodná výstava dizajnu, Praha, Česká republika


Workshopy a sympóziá

2006 Medzinárodné šperkárske sympózium, Kremnica, Slovakia

2005 Garba, sympózium, Montescaglioso, Taliansko

2005 Sympózium – produkt dizajn, National Institute of Design, Ahmedabad, India

2005 DETM, sympózium, National Institute of Design, Ahmedabad, India

2003 Medzinárodné šperkárske sympózium, Kremnica, Slovakia


Publikované

3/2016 AUTOR Contemporary Jewelry Magazine

3/2006, 3/2003, 1/2004 R.U.D, remeslo umenie dizajn magazín

2/2003, 3/2001, 2/2001 DESIGNUM, dizajn magazín

BIBLIOGRAPHY

  • AUTOR Contemporary Jewelry Magazine, 3/2016
  • R.U.D, Craft, Art and Design magazine, 3/2006
  • R.U.D, Craft, Art and Design magazine, 1/2004
  • DESIGNUM, dizajn magazín, 2/2003
  • R.U.D, Craft, Art and Design magazine, 3/2003
  • DESIGNUM, dizajn magazín, 3/2001
  • DESIGNUM, dizajn magazín, 2/2001