ARTIST PROFILE

Peter Valiska-Timečko

 • Slovakia (b. 1985 in Trebišov)
 • Currently in Trebišov, Slovakia.
 • DUO S. Piatrik (1979) a P. Valiska Timečko (1985) spoluprácujú od roku 2013. Oboch autorov spája hlavne myšlienka rozšíriť hranice striktne chápaného grafického média.

CONTACT & LINKS

Matrica ako ring I., akčná grafika, 2013 / Matrix as a ring I.; action printmarking, 2013

Matrica ako ring I., akčná grafika, 2013 / Matrix as a ring I.; action printmarking, 2013

 • 2017
 • Autorská technika / Author's technique
 • Autorská grafika na papieri, serigrafické farby / Author's graphic on photo paper and color serigraphic
 • 200 x 250 cm

 • Autorské grafiky z matrice (ringu) vyrezávanej motorovými pílami prezentované v Nitrianskej galérii - mladých v roku 2016.
 • PHOTO & Action printmarking 2013 - thumbnail Matrica ako ring IV.; akčná grafika 2016, divadlo Pôtoň - Bátovce / Matrix as a ring IV.; action printmarking 2016, theater Pôtoň - Bátovce - thumbnail Matrica ako ring / Matrix as a ring I. 2013 VIDEO - thumbnail Matrica ako ring / Matrix as a ring VI. 2016 VIDEO - thumbnail Matrica ako ring I., akčná grafika, 2013 / Matrix as a ring I.; action printmarking, 2013 - thumbnail Matrica ako ring / Matrix as a ring VII. PERFORMANCE 2016; Badhuistheater, Amsterdam, Nederland - thumbnail Matrica ako ring / Matrix as a ring VI. PERFORMANCE 2016; Hala Merina - Trenčín - thumbnail Matrica ako ring / Matrix as a ring III. /K.O._operation/ VIDEO 2015 - thumbnail Matrica ako ring V. PERFORMANCE 2016; Nitrianská galéria - mladých / Matrix as a ring V.; 2016, Nitra Gallery - thumbnail Matrica ako ring IV. PERFORMANCE 2016, divadlo Pôtoň - Bátovce / Matrix as a ring IV.; 2016, theater Pôtoň - Bátovce - thumbnail Matrica ako ring II. 2013; VIDEO, Východoslovenská galéria v Košiciach / Matrix as a ring II.; 2013, VIDEO, East-Slovakian Gallery in Košice - thumbnail Matrica ako ring / Matrix as a ring III. /K.O._operation/ PERFORMANCE 2015, FAT Relic gallery, London, UK - thumbnail Martica ako ring II.- tyrkysová, 2013, akčná grafika / Matrix as a ring II. - turquoise, 2013, action printmarking - thumbnail Matrica ako ring II. PERFORMANCE 2013, Východoslovenská galéria Košice / Matrix as a ring II., 2013, East-Slovakian Gallery in Košice - thumbnail Matrica ako ring I. PERFORMANCE 2013 Akadémia umení v Banskej Bystrici / Matrix as a ring I.; Academy of Arts in Banská Bystrica - thumbnail

  5 / 15

  Select Works | 2013 - 2017