ARTIST PROFILE

Peter Valiska-Timečko

 • Slovakia (b. 1985 in Trebišov)
 • Currently in Trebišov, Slovakia.
 • DUO S. Piatrik (1979) a P. Valiska Timečko (1985) spoluprácujú od roku 2013. Oboch autorov spája hlavne myšlienka rozšíriť hranice striktne chápaného grafického média.

CONTACT & LINKS

SOLO EXHIBITIONS

2016

 • Matrica ako ring - akčná grafika / Matrix as a ring - action printmarking, Nitrianská galéria - mladých / Youth gallery Nitra, Nitra, Slovakia.

2014

 • Social TRAPS, Koniareň - priestor pre súčasné umenie / Stabe - space for current art, Trebišov, Slovakia.

2013

 • Závislosti / Addictions, Gáléria GAVU /Akadémia umení v Prahe / Academy of Fine Arts Gallery, Prague , Praha, Czech Republic.

2011

 • P(r)asce / Lechers , Galéria LOĎ, M++ / Ship gallery M++, Bratislava, Slovakia.
 • P(r)asce - temná tvár cirkvi / Lechers in traps - dark side of church, Východoslovenská galéria v Košiciach / East-Slovakian Gallery, Košice, Slovakia.

2010

 • (re)START graduate s exhibition, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína / Museum of national history and science, Trebišov, Slovakia.

2009

 • PASCE / Traps, Galéria Subterén / gallery Subterain, Michalovce, Slovakia.

GROUP EXHIBITIONS

2016

 • Slovak art days in Amsterdam /SADIA2016/, Badhuistheater - alternatívny priestor / Badhuistheater - theater alternatíve space, Amsterdam, Netherlands.

2015

 • Slovak art days in London /SADIL2015/, FAT Relic gallery & Corner gallery , London, United Kingdom.

2014

 • Face to face , FAB gallery, Edmonton , Canada.
 • Fine Art.D. , Stredoslovenská galéria / Central- Slovakian Gallery, Banská Bystrica , Slovakia.

2013

 • EXPRIMO , Galéria Subterén / Gallery Subterain, Michalovce, Slovakia.
 • Se_lekcia v podzemí - Biela noc 2013 / Se_lection in underground - white night 2013, Východoslovenská galéria v Košiciach / East-Slovakian Gallery, Košice, Slovakia.
 • Intervencie II. / Interventions II. , Koniareň - priestor pre súčasné umenie / Gallery Stabe - space for curent art, Trebišov, Slovakia.
 • IX. Békéscabai nemzetkozi muvésztelep, Jankay gallery , Bekescaba, Hungary.
 • MIX Blood / výstava doktorandov Akadémie umení v Banskej Bystrici , Východoslovenská galéria - mladých / East-Slovakian Youth Gallery, Košice, Slovakia.
 • Re_vízia / Re_vision , Stredoslovenská galéria / Central-Slovakian Gallery, Banská Bystrica , Slovakia.
 • Visual inspiration & Personal quests , National library of Helsinky - Finland; Talin - Estonia; Riga art space - Latvia; Slovakian institut - Moscow, Russia, Helsinky, Talin, Riga, Moscow.

2012

 • Asimilácia vs. originál / Assimilation vs. original , Galéria Slovenskej výtvarnej únie - UMELKA / Gallery of Slovak Art Union, Bratislava, Slovakia.
 • Artwal:l link /in tranzit, Artwall & DOX centrum pre súčasné umenie / Artwall & DOX Centre for curent art , Praha, Slovakia.

2011

 • Trans/mediálny priestor grafiky / Trans-medial space of graphic, Nitrianská galéria / Nitra Gallery, Nitra, Slovakia.

2009

 • FOR-MAT A1 , Galéria Jiřího Trnky / Gallery of Jíří Trnka, Plzeň , Czech Republic.
 • KEBABB, Považská galéria / Museum od Art, Žilina, Žilina, Slovakia.

2008

 • Digitálna grafika / Digital graphic , Galéria FX -Akadémia umení / Gallery FX Academy of Arts, Banská Bystrica , Slovakia.
 • Grafika FVU AU / Graphic, Faculty of Fine Arts, Academy of Arts, Galéria Slovenský inštitút / Gallery Slovak institute , Praha , Czech Republic.

LOCATION

 • Born 1985 in Trebišov, Slovakia.
 • Lives and works in Trebišov, Slovakia.

EDUCATION

 • 2011 - 2014
  Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení / Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Banská Bystrica , Slovakia
  Doktorandské štúdium / Postgraduate studies in Voľné výtvarné umenie / Free Fine Art (Ateliér voľnej tvorby doc. Igora Bencu, akad.mal. /Atelier of Free creation doc. Igor Banca, akad.mal.)
 • 2004 - 2010
  Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení / Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Banská Bystrica, Slovakia
  Magisterské štúdium / Master s degree study in Katedra grafiky /Department of graphic (Ateliér voľnej tvorby doc. Igora Bencu, akad.mal. /Atelier of Free creation doc. Igor Banca, akad.mal.)

RESIDENCIES

 • 2012
  Pracovná stáž / Work placement, Akadémia umení v Prahe, Ateliér intermediálnej tvorby /Škola Jiřího Příhody II./ Academy of Arts in Prague, Atelier intermedia, Jiří Příhoda school II., Praha, Czech Republic
 • 2009
  Štúdijný pobyt /Erazmus/ Educational exchange , Akadémia sztuk pieknych, Katedra sochárstva, Ateliér Grzegorza Kowalskiego / Academy of Fine Arts in Warsaw, Department of sculpture, Atelier of prof. Grzegorz Kowalski, Varšava, Poland

MEMBERSHIPS

 • 2013 - Present
  Koniareň - priestor pre súčasné umenie / Stabe - space for curent art , Trebišov, Slovakia

COLLECTIONS

 • Nitrianská galéria / Nitra gallery, Nitra, Slovakia
 • IX. Békéscabai nemzetkozi muvésztelep, Jankay gallery / IX. International sympsium in Bekescaba, Jankay gallery, Békešská Čába, Hungary