ARTIST PROFILE

Peter Králik

 • Slovakia (b. 1981 in Michalovce)
 • Currently in Michalovce, Slovakia.
 • used all the " basic " visual media such as painting, graphics , sculpture+ photos and videos . This portfolio shows only some of my works / creation.works/creation.
Strana Železných

Strana Železných

 • 2015

 • Strana železných vznikla v roku 2003 ako umelecké duo, ktoré sa snaží po umeleckej stránke obraňovať práva strojov a klasického agrárneho vidieka. Vo svojom manifeste vyhlasujú vernosť iracionalite , absurdite, snu a nesúvislému.

 • Strana 20yelezn c3 bdch 20zatisie
 • Sz 20(1)
 • Strana 20zeleznych 20 20romantizmus
 • Strana Železných - thumbnail Dancing - thumbnail QR fields - thumbnail agro-grafika / agro-graphic - thumbnail pšeničné obrazy / wheat images - thumbnail kukuričné pole / corn field - thumbnail agrokruh / agrocircle - thumbnail osobný priestor / personal space - thumbnail unpromising fields / neperspektívne polia - thumbnail kompozícia kruhov / compositin circles - thumbnail folklórne ornamenty / the folklore ornament - thumbnail zánik futbalového ihriska / termination of a football field - thumbnail agroart / agroart - thumbnail olympijské kruhy / olympic rings - thumbnail The memorial of the rake hay /pametník hrabačke na seno - thumbnail agrohokej / agrohockey - thumbnail pevnina zem / continent land - thumbnail agroart - thumbnail country of origin 3 - thumbnail

  2 / 20

  Select Works | 2005 - 2016