ARTIST PROFILE

Svetlana Fialova

 • Slovakia (b. 1985 in Kosice)
 • Currently in Kosice, Slovakia.
Untitled

Untitled

 • 2016
 • neon tubes

 • Neon1 web
 • Neon2 web
 • Nothing is wrong - thumbnail Modern Mundium - thumbnail Untitled - thumbnail Untitled - thumbnail Migrant. Roswell, 2016. - thumbnail Thinking about Lucian - thumbnail Ova & Ova, Ova & Ova II - thumbnail Exhibition view - thumbnail

  4 / 8

  Niekto o mne vie všetko / Someone knows everything about me (solo show at the East Slovak gallery in Košice) | 2014 - 2016

Otvorene hovoriť o tom, čo som doteraz pokladala za tajnosť, „o ktorej nikdy s nikým.“ Tušila som v tejto schopnosti niečo zaujímavé. Kto to nezažil, nevie si predstaviť, akú chuť má táto podoba získavania vnútornej slobody predstavovanej už prostým konštatovaním – niekto o mne vie všetko. Tento stav prevažuje i riziko prípadného zneužitia. Som tu s celým svojím domom bez trinástych komnát, so všetkými kostlivcami v skrini. Nejde o stratu citu pre to, čo sa hodí, či infantilne nectilivé alebo neomalene poňaté „čo na srdci, to na jazyku.“/// Openly talk about what I have once considered a secret, "about that - never with anyone." I sensed something interesting in this kind of ability. Who has not experienced it, can not imagine the flavour that is of earning inner freedom represented by a simple statement - someone knows everything about me. This condition outweighs the risk of a possible abuse. I'm here with the whole house without thirteenth chambers, with all the skeletons in the closet. This is not a misunderstanding for what is appropriate or infantile or bluntly conceived as "wear one's heart on one's sleeve.”