ARTIST PROFILE

Ján Šipöcz

 • Slovakia (b. 1983 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • artist working in medium of photography / viac na / more on www.jansipocz.com

REPRESENTATION

 • Photoportgallery
 • Rovniankova 4
 • Bratislava, Slovakia
ID pictures

ID pictures

 • 2015
 • Digital Photograph
 • 3.5 x 4.5 cm

 • more pictures and texts on my web site www.jansipocz.com

 • Portrety1
 • Portrety2
 • Portrety3
 • ID pictures - thumbnail

  1 / 1

  ID PICTURES | 2015

Pasovky sú sériou portrétov určených na doklady. Je to hra s vlastnou identitou. Štúdia toho ako by som mohol vyzerať keby ma život zavial inam, do inej spoločnosti, do iných súvislostí. Mal by som iné záujmi, hobby, vzory a to by určite ovplyvnilo aj môj výzor. ----------- ID Pictures is a series in which I play with my own identity. It is a study of how I could have looked if my life had turned another corner, took me to another society, another context. I would have had different interests, hobbies, role models and that would, surely, have influenced also my looks.