ARTIST PROFILE

Martin Špirec

 • Slovakia (b. 1980 in Čadca)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.

CONTACT & LINKS

č.18 koncept, No.18 concept

č.18 koncept, No.18 concept

 • 2014

 • č.18, digitálna tlač, 42 x 32 cm, 2014, No.18, digital print, 42 x 32 cm, 2014

 • 07
 • Img 0070
 • Ju
 • č.18 koncept, No.18 concept - thumbnail

  1 / 1

  č.18 koncept, No.18 concept | 2014

Fotografia bola zhotovená na pôvodnej ceste číslo 18 počas mimoriadne suchej zimy, keď bola hladina Liptovskej Mary najnižšia. Cesta kedysi viedla do zátopovej oblasti priehrady a v súčasnosti sa objavuje a mizne podľa stavu vodnej hladiny. Je to miesto, kde sa rozpadávajúci asfalt stráca pod vodou. Pre svoju mimoriadnu fotogenickosť a unikátnosť je priestorom, kde sa ľudia často fotia. V blízkej budúcnosti uvažujem o zhotovení pamätníka podľa vzoru na fotografii – znázorňoval by pozorovateľa odliateho z betónu ,stojaceho na samom konci cesty. Bolo by to akési memento, väčšinu roka takmer zatopené a náladovo sa odkrývajúce v závislosti od množstva vody v Liptovskej Mare. --------------The photograph was realized on the original road No. 18 during exceptionally dry winter when the water level of Liptovská Mara was the lowest. The road used to lead to the flood area of a reservoir and currently appears and disappears in accordance with the state of the water level. It is a place where dilapidated asphalt vanishes under the water surface. Due to its outstanding photogenic and unique character people often take photographs there. In the near future I am planning to realize a monument as indicated on the photograph. It would depict an observer standing on the edge of the road and it will be cast in concrete. It would be a memento, most of the time flooded and uncovered only when the water level of Liptovská Mara recedes.