ARTIST PROFILE

Ján Šipöcz

 • Slovakia (b. 1983 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • artist working in medium of photography / viac na / more on www.jansipocz.com

REPRESENTATION

 • Photoportgallery
 • Rovniankova 4
 • Bratislava, Slovakia

 • 2013
 • Digital Photograph, edition of 5
 • Fotografie pod acrylátovým sklom v pasparte a ráme/// Photographies in a frame with acryl glass and distance
 • 60 x 40 cm

 • 15210046
 • 15210109small
 • 47990010small
 • - thumbnail

  1 / 1

  OBJECTS OF INTEREST | 2013

Cesta klasickej fotografie. Pozorujem okolie, všímam si zaujímavé objekty, situácie. Tie vizuálne čistím tak aby nedocházalo k inej interpretácii ako by som chcel. K objektom pristupujem priamo, komponujem na stred. Paradoxne, objekty takto zbavené súvislostí otvárajú možnosť vidieť v nich niečo iné ako v skutočnosti sú. A to je vizuálna hra s divákom, ktorá ma baví. ----------------------------- My take on classic photography. I observe my surroundings, notice interesting objects, situations. Then I visually cleanse them to ensure the interpretation I am looking for. The objects are approached directly; they are the centre of my composition. Oddly enough, objects stripped of their context open new possibilities of seeing them as something quite different to what they really are. I like this kind of visual interplay with the viewer.