ARTIST PROFILE

Martin Špirec

  • Slovakia (b. 1980 in Čadca)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.

CONTACT & LINKS

Šikmina, Inclination

Šikmina, Inclination

  • 2014
  • digitálna tlač na platno, 140x70cm, digital print on canvas, 140x70cm, 2014
  • Šikmina, Inclination - thumbnail

    1 / 1

    Šikmina, Inclination | 2014

Banská Štiavnica je známa svojími absurdnými šikminami…ako sa však dá sedieť na šikmej lavičke? Fotografia nám umožňuje malý návrat do vodorovného sveta a navracia lavičke správnu (funkčnú) polohu. Fotografia je naištalovaná na Starom hrade v Banskej Štiavnici ako súčasť projektu Neviditeľná Štiavnica. --------------Banská Štiavnica is famous for its absurd inclinations. …but how can you sit on an inclined bench? The Photograph endows us with a short return into the horizontal world and gives the bench its proper (functional) position.