ARTIST PROFILE

Martin Špirec

 • Slovakia (b. 1980 in Čadca)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.

CONTACT & LINKS

Missing Link , Chýbajúci článok

Missing Link , Chýbajúci článok

 • 2013
 • 2-kanalova video projekcia, 00:13:59min, 2-channel video projection, 00:13:59min

 • 3b o
 • 475585424 200x150
 • Missing Link , Chýbajúci článok - thumbnail

  1 / 1

  Missing Link , Chýbajúci článok | 2013

V projekte The Missing Link je ústrednou témou práve evolúcia človeka. V konkrétnejšej rovine sa zaoberá nevedeckým termínom „chýbajúceho článku“ používaného na označenie prechodného štádia vo vývoji ľudského druhu. Voľnou inšpiráciou sa stal kultový film rovnakého názvu z roku 1988 bratov Hughesovcov, ktorý zároveň využíva autor ako ready-made. Dej filmu je zasadený do Afriky približne jeden milión rokov dozadu. Je akousi tragickou, bezcielnou „road movie“ posledného príslušníka vyhynutého ľudoopieho druhu Australopitheca robusta zúfalo prenasledujúceho svojho vyhubiteľa, predchodcu moderného človeka Homo erecta. Doprevádza ju autorova vlastná reinterpretácia osudu vyhynutého druhu. Jeho existenciálne putovanie “opustenou púšťou” môže byť vnímané ako nepriama kritika postupov ľudí ničiacich všetko čo stojí v ceste ich vlastnému úžitku a “progresu” ľudskej spoločnosti. V druhom rozmere sa dá dielo vnímať ako vizualizácia vzťahu silnejšieho k slabšiemu jedincovi. V prenesenom zmysle je zároveň metaforou pozície samotného umelca v dnešnej spoločnosti, jeho neustálej púte za úspechom a nekončiacej snahy o sebarealizáciu.text: Katarína Slaninová--------------The project Missing Link thematizes human evolution. More specifically artist addresses a non-scientific term “missing link” used to denote a temporary state in evolution of humans. Špirec draws inspiration from a cult film of the same name created by the Hughes brothers in 1988, which he uses also as a ready-made. The plot is set in Africa one million yeras ago. It is a tragic, aimless „road movie“ of a last member of an extinct species Australopithecus robustus desperately escaping his killer, an ancestor of a modern man Homo erectus. His existential wandering through „hostile desert“ can be understood as a critique of contemporary man who destroys everything that stands in a way of „progress“ of human society. In more general sense it might be perceived also as a visualization of a relationship between minor and superior being. Furthermore, it is also a metaphor of a position of an artist in current society, his/her constant wandering and effort to succeed and pursue self-realization. text: Katarína Slaninová