ARTIST PROFILE

Serena Zanardi

  • Italy (b. 1978 in Genova)
  • Currently in Genova, Italy.
Trentatré 1942-1975

Trentatré 1942-1975

  • 2013
  • Sculptures, painted terracotta with ash and rust+old photo album 10 figures 20x13x110 cm
  • Corpo Solo - thumbnail Texile - thumbnail Mystic pic nic - thumbnail Carezze al lago - thumbnail Pira - thumbnail Giappone#1 - thumbnail Be Forest - thumbnail Be Forest - thumbnail Be Forest - thumbnail Trentatré 1942-1975 - thumbnail Luglio 1962 - thumbnail è, ora. #2 - thumbnail Un grand sommeil noir - thumbnail Somewhere#2 - thumbnail Somewhere#1 - thumbnail Ricordandoti sempre, tua Elsa - thumbnail Thermal Bath - thumbnail Cronaca Gialla-Giallo Cronico - thumbnail Punk before you - thumbnail Apartment Story - thumbnail

    10 / 20

    Select Works | 2008 - 2014