ARTIST PROFILE

Katarína Magdiaková

  • Slovakia (b. 1997 in Dolný kubín)
  • Currently in Zákamenné, Slovakia.
Brezový les

Brezový les

  • 2022
  • Oil on Canvas
  • 180 x 140 cm
  • Medzi stromami - thumbnail Žlté jazero - thumbnail Dotyky - thumbnail Naboso - thumbnail Brezový les - thumbnail

    5 / 5

    Catharsis | 2022

V práci som sa zaoberala vzťahom súčasného človeka a prírody. Na ich spätosť nazerám prostredníctvom osobnej reflexie a snažím sa definovať svoj vzťah s prírodou, ktorého ťažiskom je percepcia a dekódovanie prírody na emotívnej úrovni. Túto problematiku skúmam pomocou antropomorfizmu a teórie vcítenia.