ARTIST PROFILE

Katarína Magdiaková

 • Slovakia (b. 1997 in Dolný kubín)
 • Currently in Zákamenné, Slovakia.

 • 2021
 • Oil on Canvas
 • 80 x 100 cm
 • - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail

  1 / 5

  Between us | 2021

Séria diel pozostáva z figurálnych kompozícií, ktoré zobrazujú ženské figúry v blízkom telesnom kontakte/dotyku. Pre ich znázornenie som využila pestrú a výraznú paletu farieb, kde telo posúvam do akéhosi sveta „nadreality“. Tvorbou som chcela poukázať na pevné intímne vzťahy, ktoré si ženy medzi sebou vytvárajú. Priateľky medzi sebou zdieľajú pocity zo svojho tela, otvorene o nich diskutujú. Pre ženu je veľmi dôležité mať vo svojom živote podporu a pochopenie inej ženy/žien. Potrebuje s nimi zdieľať seba a svoj svet, ide o intímne odhaľovanie sa „donaha“. Ako tvrdí Hegel, človek sa snaží vylepšovať svoj vzhľad, skrášliť sa, ale aj bez týchto zmien môže dospieť k skutočnosti, že krása je len povrchná. V takomto blízkom spoločenstve dokáže subjekt zažívať prijatie seba. Tento vzťah, ktorý si ženy medzi sebou vytvárajú môžeme nazvať až ženským sesterstvom. Pomáha im v uvedomovaní si seba ako indivídua.