ARTIST PROFILE

Katarína Magdiaková

 • Slovakia (b. 1997 in Dolný kubín)
 • Currently in Zákamenné, Slovakia.
INTIMITY

INTIMITY

 • 2020
 • Oil on Canvas
 • 95 x 130 cm

 • V sérii prác som sa zaoberala otázkami ženy a jej telesnosti. V súčasnosti sme totižto obklopovaní vykonštruovaným ideálom krásy. Maľbami som chcela diváka konfrontovať so ženskou prirodzenosťou.
 • INTIMITY - thumbnail INTIMITY - thumbnail INTIMITY - thumbnail INTIMITY - thumbnail INTIMITY - thumbnail

  5 / 5

  INTIMITY | 2020

V sérii obrazov Intimita sa zaoberám otázkami krásy, konkrétnejšie kráse ženy a jej telesnosti. V súčasnosti sme z každej strany obklopovaní vykonštruovaným ideálom krásy, ktorý nám je predkladaný reklamou, časopismi, filmom, internetom. Nachádzame sa v dobe, ktorá je priam posadnutá kultom dokonalého tela. Telesný vzhľad začal byť stotožňovaný s našou identitou, so subjektivitou človeka. Súčasnou spoločnosťou je zadávaný ťažko dosiahnuteľný ideál krásy a požiadavky, ktoré sú kladené na telesný vzhľad ženy, majú negatívne vplyvy na jej postoj k sebe samej. Keďže sú tieto požiadavky vysoké, ženy sú odsúdené na nekonečnú túžbu po „dokonalej“ postave. Trpia nedostatkom sebadôvery, ktorá je spôsobená strachom z priberania, strachom zo starnutia a neustálym sebaporovnávaním. V modernej spoločnosti je krása príliš idealizovaná. Figurálne maľby, ktoré sú obsahom práce zobrazujú ženské problematické partie. Konfrontujú diváka s prirodzenosťou ženského tela, poukazujú tak na jeho krásu, čo som sa snažila docieliť aj pomocou pestrej palety farieb.