ARTIST PROFILE

Peter Sit

 • Slovakia (b. 2000 in Bratislava)
 • APART Collective - exhibiting, publishing, curating and more. Since 2012.

ARTIST STATEMENT

Otázka, ktorú si prostredníctvom svojich projektov umelecký kolektív APART neustále kladie, je rola umelca v súčasnosti a polohy umeleckej praxe.  Prehodnocuje ideové rámce inštitúcie a prelínaním kurátorskej a publikačnej činnosti a vizuálnej tvorby skúma ich vzťahy, možnosti a hranice.  Hybridné prepájanie týchto polôh mu umožňuje nové pohľady na pozíciu umenia a umelca v spoločnosti. Kolektivitu ako novú identitu chápe ako alternatívu k politickým systémom nastolenej individualite, ktorú sa snaží spochybniť. Otvára pole pôsobnosti novým entitám, ktoré tieto štruktúry a pomyselné centrum kolektívu nútia k neustálej transformácii a podrobujú reforme.

Pracovaním s témou kolektivity APART cielene odkazuje na historickú tradíciu neoficiálneho umenia 60. a 70. rokov v bývalom Československu a zároveň tak vyjadruje svoju blízkosť k tomuto obdobiu a priznáva jeho vplyv na svoju tvorbu.

 ---

The question, which APART constantly asks itself by means of its projects, is the role of the artist in the present times and the place of artistic practice. It re-thinks conceptual frames of an institution and by permeation of curatorial and publishing activity and visual production explores their relations, possibilities and boundaries. Hybrid interconnection of these positions allows it to gain new perspectives on the stand of art and artist in the society. It understands collectivity as a new identity, as an alternative to the notion of individuality established by political system, which it tries to question. It opens the sphere of action to new entities, which force the structures and an abstract center of the collective to undergo constant transformation and reform.

Working with the theme of collectivity, APART specifically refers to the historical tradition of the unofficial art of 60´s and 70´s in the former Czechoslovakia and at the same time expresses its closeness  to this period and admits its influence on collective´s production. 
BIOGRAPHY

EDUCATION

Peter Sit 7.8. 1991

2015 - 2017 The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Photography, doc. MgA. Aleksandra Vajd

2013 - 2015 The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Intermedia and Multimedia, Atelier “IN”, Doc. Ilona Németh, DLA

2011 - 2013 The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Photography and New Media, Laboratory of photography, prof. Ľubo Stacho

2013 The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Photography, doc. MgA. Aleksandra Vajd a MgA. Hynek Alt, M.F.A.

Denis Kozerawski 13.11. 1990

2015 - 2017 Academy of Fine Arts and Design, Intermedia and multimedia, Atelier “IN”, Doc. Ilona Németh, DLA

2011 - 2015 Academy of Fine Arts and Design, Photography and new media departement, MgA. Miro Švolík

2016 - University of Arts in Belgrade, Intermedia, Dejan Grba

Andrej Žabkay 1987

2015 - 2017 Academy of Fine Arts and Design, Intermedia and Multimedia, Atelier “IN”, Doc. Ilona Németh, DLA

2011-2015 Academy of Fine Arts and Design, Photography and New Media, Laboratory of photography, prof. Ľubo Stacho

2014 Plymouth University, Photography department, Mgr.Art Oliver Udy

Magdaléna Scheryová 24. 10. 1990

2011 - 2015 Academy of Fine Arts and Design, Department of Visual Communication, studio 305, Asst. Prof. Eva Péč Brezinová, ArtD.

2015 - 2017 Academy of Fine Arts and Design, Department of Visual Communication, Typolab, Assoc. Prof. Pavol Bálik

2016 - University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design, Graphic design and photography, Prof. Radovan Jenko, Peter Rauch


EXHIBITHIONS / PERFORMANCES / WORKS

2017 Mar exhibithion Possibility of Preserving by APART  with Parallel Practice, PLURAL, Kristína Országhová, Karaoke Tundra, András Cséfalvay, Aleš Čermák, Josef Dabernig, Nicoline van Harskamp, Marianna Simnett, Lucia Gavulová @ Kunsthalle Bratislava, SK

2016 Oct exhibithion Milan Adamčiak - Panfília, curated by Daniel Grúň,  guests: Matej Gavula, APART @ Zahorian & Van Espen, Bratislava, SK

2016 Sep group exhibithion Milan Adamčiak, APART, Peter Bartoš, Mária Bartuszová, Stano Filko, Matej Gavula, Anetta Mona Chişa / Lucia Tkáčová, Július Koller, Denisa Lehocká, Roman Ondák, Boris Ondreička, Milan Tittel, Martin Vongrej, Jana Želibská - Lesson of Relativity, curated bz Nina Gažovičová @ ZOYA Gallery, Bratislava, SK

2016 July performance Chicks on Speed, Boris Ondreička, APART - VEILLANCE @ Pohoda festival, Trenčín, SK

2016 Jun intervention Erik Janeček & Andrej Žabkay - “You can’t touch the property that is in private ownership” @ public space, Bratislava, SK

2016 Jun exhibition, presentation Magazine X, APART Label, Sputnik Editions, Banská St a nica , PORT No. 21 and music labels LOM and Proto Sites - HARVEST @ Red Gallery, London, UK

2016 Jun group exhibithion International Exhibition - 27th Brno Biennial 2016 @ The Moravian Gallery in Brno, CZ

2016 Feb exhibition Bachorík, Blažo, Ďurček, Gavula, Grúň, Janeček, Kochan, Kozerawski, Sit, Tittel, Žabkay - Handle with care – Fragile – Thank you @ Photoport, Bratislava, SK

2015 Nov performative walk Matej Gavula, Erik Janeček,Denis Kozerawski, Peter Sit, Milan Tittel, Andrej Žabkay - Sunday @ public space, Bratislava, SK

2015 Aug exhibition Blažo, Csölle, Gavula, Janeček, Kozerawski, Sit, Tittel, Vongrej, Žabkay - There is no place like home. East or west, home is the best @ Kunsthalle/Hala umenia Košice, SK

2015 Aug performative exhibithion Cyril Blažo, Miroslav Csölle, Matej Gavula, Erik Janeček, Denis Kozerawski, Peter Sit, Milan Tittel, Andrej Žabkay - 29. August @ Flat of Miroslav Csölle, Bratislava, SK

2015 Jul exhibition Erik Janeček, Denis Kozerawski, Andrej Žabkay - a,b,c @ HIT Gallery, Bratislava, SK

2014 Dec exhibition Peter Sit - Weightiness of the consciousness of the world, an inability of the soul to breathe @ Laurinská 14, Bratislava SK

2014 Nov performance Erik Janeček - Not sure if she’s dead or she only sleeps @ Námestie Slobody, Bratislava, SK


CURATED / CO - CURATED

2017 Apr lecture and screening Anton Vidokle and Arseny Zhilyaev - Art Without Death: Russian Cosmism @ Kunsthalle Bratislava, SK

2016 Nov curated exhibithion Mehraneh Atashi - Safe Landing @ HIT Gallery, Bratislava, SK

2016 Sep lecture, screening, discussion Hedwig Saxenhuber, Josef Dabernig, Boris Ondreička - Rocket Launch and Reflections on The School of Kyiv @ cinema Mladosť, Bratislava, SK

2016 Jun exhibition, presentation Magazine X, APART Label, Sputnik Editions, Banská St a nica , PORT No. 21 and music labels LOM and Proto Sites - HARVEST @ Red Gallery, London, UK

2016 Jun screening Zbigniew Libera - WALSER @ cinema Mladosť, Bratislava, SK

2016 Jun curated exhibithion Mehraneh Atashi, Ján Gašparovič, Floris Kaayk, Martin Kohout, Tavi Meraud, Pavel Sterec and Zbigniew Libera - A Forming of Inevitable Blue @ HIT Gallery, Bratislava, SK

2015 Nov presentation Martin Vongrej - The Medium between a Flat and a Space @ Berlinka v SNG, Bratislava, SK

2014  screening Milan Tittel, Matej Gavula, Miroslav Csölle - Coast of Goofness @ Berlinka v SNG, Bratislava, SK


Former, actual associates and thanks:

Maťo Gavula, Lucia Gavulová, Jana Gombíková, Daniel Grúň, Michal Huba, Erik Janeček, Ivan Kalev, Dora Kenderová, Boris Ondreička, Viktor Šelesták, Milan Tittel, Filip Vančo, Jaro Varga, Chick on Speed, Joseph Dabernig, Anton Vidokle, Arseny Zhilyaev, Mehraneh Atashi, Judit Angel, Parallel Practice, PLURAL, Kristína Országhová, Karaoke Tundra, András Cséfalvay, Aleš Čermák, Nicoline van Harskamp, Marianna Simnett, Lucia Gavulová, Milan Adamčiak
PUBLICATIONS

 • published by APART LABEL

  ALCN #016 2016 Mirror Land by Oto Hudec
  ALCN #015 2016 Mehraneh Atashi
  ALCN #014 2016 PANFÍLIA by Milan Adamčiak (ed. Daniel Grúň)
  ALCN #013 2015 UHURU by Catarina Simão
  ALCN #012 2015 Duration by Martin Vongrej
  ALCN #011 2015 Coast of Goofness by Milan Tittel, Matej Gavula, Miroslav
  Csölle
  ALCN #010 2016 Last Minute by Ján Šipöcz
  ALCN #009 2014 Strangely Familiar by Michaela Dutková, Jakub Jančo, Andrej Žabkay
  ALCN #008 2014 IPŠKVRK by Laco Machovič and Peter Sit
  ALCN #007 2014 The Garden by Dominika Jackuliaková
  ALCN #006 2013 PORTRAITS / Contact Sheets by Ondrej Urban
  ALCN #005 2013 Back to Perception by Peter Sit
  ALCN #004 2013 Astro per Aspera by Denis Kozerawski
  ALCN #003 2013 White Nights by Jana Gombíková
  ALCN #002 2013 Plavecké Podhradie by Andrej Žabkay
  ALCN #001 2013 ODD HAPPENS - Snapshots