ARTIST PROFILE

Peter Kollár

  • Slovakia (b. 1978 in Lučenec)
  • Currently in Lučenec, Slovakia.
  • Almost 39 years old, married, two kids, one dog, happy, happy dog, happy family, small house, big loan, working. Sign gemini, another half unsatisfied, fighter, dreamer.

ARTIST STATEMENT

I shout quietly!

This is how I would probably define my artistic activity. It is my inner need and obligation to create feedback and respond to issues that interest and worries me. This type of creative capability is suitable for my character and I feel comfortable in it. Since I am gentle nature this is my visual language that I communicate with.
I want to converge my work closer to the people, because I believe that they will see something beyond what we think, and thus opens them another vision and moves forward. Like every artist, I like it when my dream reality will help make the world more beautiful and better. We need it.

.....................

Concept of my work is mainly social and political issue, public considerations, expressing dissatisfaction towards system development, addressing specific issues and their subsequent alternative solutions, meaningful attacking public space with overlays activism. I am trying to use an elements of conceptual work. The initial idea I’m trying to deliberately devalue the intimate microcosm of own ideas, but with the simple visual language to get into immediate surroundings. I give emphasis to the idea as a fundamental expression of contemporary art.

In my works on the formal level I use video as a media, live performances, action art and installations in public spaces. After the contents of the site is clearly legible analysis of social dogmas, political issues, the experience of everyday ordinariness in a small/large country.

Kričím potichu!

Asi tak by som definoval moju umeleckú činnosť. Je to moja vnútorná potreba a povinnosť vytvárať ohlasy a reagovať na problémy, ktoré ma zaujímajú a trápia. Tento spôsob kreatívnej schopnosti je pre môj charakter vyhovujúci a cítim sa v ňom komfortne. Kedže som tichej povahy je to moja vizuálna reč, ktorou komunikujem.
Chcem sa približovať svojimi prácami bližšie k ľuďom, pretože verím, že uvidia niečo nad čím sa zamyslia, a tým sa pre nich otvorí ďalšie videnie a posunie ich vpred. Ako každý umelec, som rád, keď moja vysnívaná realita pomôže robiť svet krajším a lepším. Potrebujeme to.

.....................

Konceptom mojej tvorby je hlavne sociálna a politická problematika, verejnoprospešné úvahy, vyjadrenie nespokojnosti voči vybudovanému systému, poukázanie na konkrétne problémy a ich následnú alternatívu riešenia, zmysluplné atakovanie verejného priestoru s presahmi aktivizmu. Snažím sa používať východiská konceptuálnej tvorby. Prvotnú myšlienku sa snažím vedome devalvovať do intimneho mikrokozmu vlastných predstáv, ale zároveň sa jednoduchou rečou dohovoriť aj s bezprostredným okolím. Dávam dôraz na ideu, ako zásadný prejav súčasného umenia.

Vo svojich prácach sa na formálnej úrovni zaoberám médiom videa, živej performancie, akčného umenia a inštaláciami vo verejných priestranstvách. Po obsahovej stránke je jasne čitateľná analýza spoločenských dogiem, politických tém, skúsenosti s každodennou obyčajnosťou v malej - veľkej krajine.BIOGRAPHY

Education

2006 - 2013
Intermedia and Digital Media/Fine Art
Akadémia Umení v Banskej Bystrici,
Fakulta Výtvarných Umení, Slovak Republic

2000 - 2001
Professional Photography Practice
The London Institute - London College of Printing, Great Britain

1998 - 2000
National Certificate in Design/Photography
City of Westminster College, London, Great Britain

1992 – 1996
Secondary School of Business
Lučenec, Slovak RepublicExhibitions/participating

2015
Mobility week, City of Martin, Martin

2013
Biela noc – Nuit Blanche, Kasárne/Kulturpark, Košice
Deriváty, BBSK, Novohradské Múzeum a Galéria v Lučenci
Re-Vízia, Stredoslovenská Galéria, AU BB, Banská Bystrica

2012
“Kam pánové kam jdete?” Galéria Priestor, Lučenec
“Facka kockou”, solo exhibition, Festival Koliesko, Kokava nad Rimavicou,
Pedagogická činnosť 2005 - 2012 Michal Murin, Bratislava, Slovak Republic
“Trať”, International festival experimental films and digital art, SNG, Bratislava

2011
Konvencie experimentálneho filmu, Bratislava, Slovak Republic
Videobloom, Nitra, Slovak Republic

2010
AZYL festival, Bratislava, Slovak Republic
Videoart a videoperformance vo verejnom priestore, Košice, Slovak Republic
Hodina videoartu, Trenčín, Slovak Republic
Videoart cinematik 2010, Piešťany, Slovak Republic
Festival Dokořán, Karviná, Czech Republic
PerformAction, Banská Bystrica, Slovak Republic
Noc noc 10, Košice, Slovak Republic

2009
Digital Media, Dom umenia, December 2009, Bratislava, Slovak Republic
AU FILM, November, Lučenec, Slovak Republic
Videoart match vol.3, 2009, Trnava, Slovak Republic
Videoart cinematik 2009, Piešťany, Slovak Republic
PerformAction on Videoart BB, Bratislava, Slovak Republic
OSTRAVA PICTURE 09, Ostrava/Žilina, Slovak Republic

2003
“One of us”, solo photography exhibition, Café Online, Bratislava
“Zaostri, blýska sa”, solo photography exhibition,
Novohradské Múzeum a Galéria, LučenecOther activities

2012 - 2017
Cooperation with the town council of Lučenec.
Bringing of major work of Peter Kalmus “Memento” to the new rebuild synagogue Lučenec,
applying the ideas of creative objects to the walkpaths in Lučenec,
applying of a new design manual for the city of Lučenec...

2009 - 2013
TV reports of art works

2007
“Dreams” photobook, Carolina Benshemesh,
technical design, Londýn, Great Britain
“Women at 50” photobook, Carolina Benshemesh,
photographer assistant, London, GB

2002
Orange and Dazed & Confused Big Break Award
nomination for the best photography, London
“One of us”, exhibition, Blue Room Cafe, Soho, London, GB

2000
Metro Imaging Student – fifth place in UK Competition Award, London