ARTIST PROFILE

Peter Cvik

  • Slovakia (b. 1985 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • Breath Painting Abstraction Visions Layering Landscapes Urban Environment Memories Digital Analog Cyber Folk

ARTIST STATEMENT

ENG: 

Main topic of my work is finding the edge between abstract and nimetic painting signed by postproductional-visual era of 21st century. I work with my own photograpies and memories that I arrange in several ways and reorder in medium of painting. Usually i start with blank canvas and abstract atmospheric painting and then I use computer software postproduction or old master sketching to deconstruct the image and layer fragments together  to compose new reality with it own logic.  In this way I am showing the manipulative character of medias and its influence to our perception of visual “digital” reality of 21century that we are influenced by all life long. 

SVK:

Hlavnou témou mojej práce je hľadanie hranice medzi abstraktnou a zobrazovacou maľbou poznačenou postprodukčnou digitálnou érou 21. storočia. Pracujem z vlastnými fotografiami a zážitkami, ktoré aranžujem autorskými spôsobmi a prepracúvam v médiu maľby. Zvyčajne začínam s prázdnym plátnom a abstraktnou atmosferickou maľbou, potom použijem postprodukciu cez software, alebo klasickú skicu ceruzou na rozloženie obrázovej základne a jeho spätné preskladanie do novej reality s vlastnou logikou. Touoto cestou poukazujem na manipulatívny charakter digitálnych médií na naše vnímanie "digitálnej" reality 21. storočia ktorá nás obklopuje po celý život.


BIOGRAPHY

ENG:

Name and surname: Peter Cvik

Place of birth: Bratislava, Slovakia

Date of birth: 09/28/1985

Nationality: Slovak


Education:

2012 - to present Enrolled as PhD student at Academy of Fine Arts and Design (AFAD) Bratislava,Slovakia Department of Painting and Other Media, Studio of prof. Ivan Csudai 

2010 - 2012 M. A. Department of Painting and Other Media‚ „Studio 4“of prof. Ivan Csudai 

2006 - 2010 B. A. Department of Painting and Other Media‚ „Studio 4“of prof. Ivan Csudai

1995 - 2004 Eight year Gymnasium, Jelačičova and Metodova 2, Bratislava, Slovakia


Solo Exhibition:

2016

“АРХИТЕКТОНЫ-ARCHITEKTONY”, mira1.ru , Krasnoyarsk, Russia

“Fog In Platos Cave”, Diera do Sveta Gallery, Liptovský Mikuláš, Slovakia

(PR)entrance of Thinking”, Nibiru Gallery, Ostrava, Czechia

“#HASHTAG”, Čin Čin Gallery, Bratislava

2015

Unfinished Stories, Gallery Slovakia , Bratislava, Slovakia

2014

“RAMroom: 24”, Magdaléna; 4D Gallery, Bratislava, Slovakia

“Cvik, Hrčka, Kopecká VS. Connect”, Connect Coworking, Bratislava

“Emotion of Digital Memory”, Freshmen's Gallery, Bratislava

2013

“Spaces Between Us” (exhibition project with Alexandra Barth)

Slovenské Národné Divadlo, Bratislava, Slovakia

“Space Culture”, Hop Kirk Culture Bar, Bratislava

2012

“School years”, Warehouse #17, SpaP a.s Dock, Bratislava

2011

Cvik Cvak”, Hangar, Transit studios, Bratislava

2010

Crossroads”, former music salon of Zichy Palace, Bratislava


Group Exhibition:

2015

“SLOVAK YOUNG ARTISTS IN MOSCOW 2015”, Gallery of Slovak Institute, 6th Moscow Biennale of Contemporary Art, Moscow, Russia

“10 YEARS OF POHODA”, Gallery of Miloš Alexander Bazovský, Trenčín

“10 YEARS OF POHODA”, Freshmen’s Gallery, Keglevič Palace, Bratislava

“HALA 2015”, Ex - Cotton Concerns of Trenčíne, Trenčín

“Pre-auction Exhibition of White&Weiss”, Erdödy Palace, Bratislava

“Garage Design”, Freshmen’s Gallery (pop-up), Znojmo, Czech Republic

“VEHEMENTER TURBATU TURBA”, Dúl Hlubina, Ostrava, Czech Republic

“YOUNG SLOVAK. ART SHOW.”, Tver Gallery, Moscow, Russia

“YOUNG SLOVAK. ART SHOW.”, Ural Gallery, Yekaterinburg Gallery of Modern Art, Yekaterinburg, Russia

“Flat no.6”, private apartment, Brno, Czech Republic

2014

“Painting of the year”, Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia

“Retrospective preview”, Freshmen's Gallery, Bratislava, Slovakia

“Pre-auction exhibition” White & Weiss, Bratislava, Slovakia

“999”, River Gallery, Bratislava

“Winter Selection III.”, Flat Gallery, Bratislava, Slovakia

“December foot-prints III.” Čin Čin Gallery, Bratislava, Slovakia

“AGRO 2014”, 4D Gallery, Galanta, Slovakia

“Young Art Show, Moscow”, National Museum of Russian History, Biennale of Young, Moscow, Russia

“Goulash 3”, River Gallery, Bratislava, Slovakia

“Fact/Fiction”, Sýpka Gallery, Vallašské Meziříčí, Czech Republic

2013

“Panel Story” Gallery of city Bratislava, Palfy palace, Bratislava, Slovakia

“Sppirit”, SPP Gallery, Bratislava, Slovakia

2012

Auction of Slovak contemporary art” Warehouse #7, Eurovea, Bratislava, Slovakia

“Painting 2012” Exhibiotion space at Ministry of Culture building, Bratislava, Slovakia

“Diploma work” AFAD, Art House, Bratislava, Slovakia

“Second Season”, Artbanka Museum of Young Art (AMoYA), Prague, Czech Republic

“Tour of foreign worlds”, T – gallery, Bratislava, Slovakia

2011

Consistent”, Oravian Gallery, Dolný Kubín, Slovakia

Christmas bestseller vol. 3”, Soda Gallery, Bratislava, Slovakia

“Boyband”, Nitra Gallery of Young, Nitra, Slovakia

“Gate / Kapu”, Kc Dunaj, Bratislava, Slovakia

2010

Christmas bestseller vol. 2”, Soda Gallery, Bratislava, Slovakia

“The other way” Slovanet Art Gallery, Bratislava, Slovakia

“120x120”, Gallery 66, Prague, Check Republic

“Parallels”, Barcsay Hall of the Hungarian University of Fine Arts, Budapest, Hungary

2009

"Christmas bestseller”, Soda Gallery, Bratislava, Slovakia

“Entropy + small scale 2”, Kreslling Gallery, Bratislava, Slovakia

2008

“VŠVU / VŠUP”, Galéria VŠUP, Praha, Check Republic

“Triennial of watercolor painting in Lučenec”, Novohradské Múzeum Lučenec, Slovakia

Awards/ Auctions/ Symposiums/ Workshops

2016

“Pecha K ucha Night no.18 Trnava”,Gallery of Ján Koniarek, Trnava, Slovakia

2015

“Pohoda Music Festival”, Plein Air Creative Zone, Trenčín, Slovakia

“Pecha Kucha Night”, Znojmo, Czech Republic

“Auction of contemporary art”, White & Weiss, Bratislava, Slovakia

“Symposium HALA 2015”, Trenčín, Slovakia

2014

Award nominee “Painting of the year 2014”, Bratislava, Slovakia

“Auction of contemporary art”, White & Weiss, Bratislava, Slovakia

“Symposium AGRO 2014”, 4D Gallery, Galanta, Slovakia

“Symposium Hala Merina 2014”, Trenčín, Slovakia

2013

“Symposium of Euforion”, Veľký Klíž, Slovakia

2012

“Auction of Slovak contemporary art” (NCSU, Sothesby's Austria), Warehouse #.7, Bratislava, Slovakia

Award nominee, “Painting of the year 2012”, Bratislava, Slovakia

2011

Award nominee, “Strabag Art Award”, Wien, Austria

2010

Painting workshop, Tihany, Hungary

2009

 Plain air painting workshop “Slovanský Plein – air” at Spišské Podhradie,  Slovakia


SVK:

Meno a priezvisko: Peter Cvik

Miesto narodenia: Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.9.1985

Národnosť: Slovenská


Vzdelanie:

1995  – 2004 Osemročné spojené Gymnázium Jelačičova  a   Metodova 2

2006-2010 Študent  Bakalárskeho stupňa na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na katedre Maľby a iných médií, vo “4. ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia 

2010-2012 Študent  Magisteského stupňa na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na katedre Maľby a iných médií, vo “4. ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia 

2012- Študnet Doktorandského stupňa na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, štúdijný odbor Výtvarné umenie, pod vedením prof. Ivana Csudaia 


Samostatné výstavy:

2016:

Architektony/ Архитектоны, www.mira1.ru , Krasnoyarsk Museum Centre, Krasnoyarsk, Rusko

#hashtag, Galéria Čin Čin, Bratislava

(PR)úvod myslením, Nibiru Gallery, Ostrava 

Digitálna hmlovina v Platónovej jaskyni, Diera do sveta, Liptovský Mikuláš


2015:

Nedopovedané príbehy, Gallery Slovakia, Bratislava

2014:

RAMroom24, Magdaléna, 4D Gallery, Bratislava 

Cvik, Hrčka, Kopecká vs. Connect coworking, Connect, Bratislava

Emotion of Digital Memory, Freshmen's, Bratislava

2013:

Space Culture, Hop Kirk Culture Bar, Bratislava

Spaces Between Us (výstavný projekt s Alexandrou Barth), Slovenské Národné Divadlo,Bratislava

2012:

Školské roky, Sklad č. 17, SpaP a.s. Prístav, Bratislava

2011:

Cvik Cvak, Hangár Tranzit ateliéry, Bratislava

2010:

Crossroads, Hudobný Salón Zichyho Paláca, Bratislava 


Skupinové výstavy:

2015:

Young Slovak Artist in Moscow 2015, Galéria Slovenského inštitútu v Moskve, 6. Moskovské Bienale,Moskva, Rusko

10 ROKOV V POHODE, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

10 ROKOV V POHODE, Freshmen’s Gallery, Keglevičov Palác, Bratislava

HALA 2015, Bývalé bavlnárske závody Trenčín, Trenčín

Predaukčná výstava White&Weiss, Erdödyho Palác, Bratislava

Garage Design, Freshmen’s Gallery (pop-up), Znojmo, Česká Republika

VEHEMENTER TURBATU TURBA, Nové Koupelny, Dúl Hlubina, Ostrava, Česká Republika

Slovak Young Art, Tver Gallery, Moscow, Rusko

Slovak Young Art, Ural Gallery, Yekaterinborg, Rusko

Flat No.6., Súkromý Byt, Brno, Česká Republika 

2014:

Retrospective preview, Freshmen’s Gallery, Keglevičov Palác, Bratislava

Predaukčná výstava White&Weiss, Erdödyho palác, Bratislava

Maľba roka 2014, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovakia

Decembrové stopy III., Galéria Čin Čin, Bratislava

Winter Selection III., Flat Gallery, Bratislava

999, River Gallery, Bratislava

AGRO, 4D Gallery, Galanta

Young Art Show Moscow, Národné Múzeum Súčasnej Ruskej Histórie, Bienále Mladých, Moskva, Rusko

Guláš  3, River Gallery, Bratislava 

Fakt/Fikcia, Galerie Sýpka, Vallašské Meziříčí, Česká Republika

2013:

Panel Story, Galéria Mesta Bratislavy, Palfyho palác, Bratislava

Sppirit, Galéria SPP, Bratislava

2012:

Aukcia Slovenského súčasného umenia, (NCSU, Sothesby's Austria), Sklad č.7 Eurovea, Bratislava

Maľba 2012, Výstavná sieň Dvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava

Dipolmové práce  VŠVU, Dom Umenia, Bratislava

Second Season, AMOYA, Praha, Česká republika

Exkurzie do cudzích svetov, T – gallery, Bratislava

2011:

Consistent, Oravská galéria, Dolný Kubín

Christmas bestseller vol. 3, Soda Gallery, Bratislava

Boyband, Nitrianska Galéria Mladých, Nitra

Brána / Kapu, Kc Dunaj, Bratislava

2010:

Christmas bestseller vol. 2, Soda Gallery, Bratislava

Inak, Slovanet Art Gallery, Bratislava

120x120, Galerie 66, Praha

Paralelles, Barcsayova Sieň  Maďarskej Univerzity výtvarných umení, Budapešť, Maďarsko

2009:

Christmas bestseller, Soda Gallery, Bratislava 

Enthropia + small scale 2, Kreslling Gallery, Bratislava


2008:

VŠVU / VŠUP, Galéria VŠUP, Praha 

Trienále akvarelu v Lučenci, Novohradské Múzeum Lučenec

Aktivity:

2016 –  

Prednáška Digitálna hmlovina v Platónovej jaskyni, Ostravská univerzita, fakulta umění, Ostrava, ČR

Prednáška Digitálna hmlovina v Platónovej jaskyni, Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

Pechakucha night vol.18, Galleria Jána Koniarka, Trnava

2015 –  

Pohoda Festival, kreatívna zóna, Euforion, live painting

Sympózium HALA 2015, Trenčín

Aukcia „White&Weiss“, Zoya Museum, Bratislava

Hip-Hop Žije Festival, Bratislava, produkcia vstupného koridoru do areálu, v spolupráci s Dominikou Žákovou a Matúšom Maťátkom

2014 –

Aukcia „White&Weiss“, Zoya Museum, Bratislava

Finalista súťaže Malba roka 2014, Bratislava

Sympózium AGRO, 4D Gallery, Galanta

Sympózium Hala Merina 2014, Trenčín

Hip-Hop Žije Festival, Bratislava, live painting

2013 – 

Sympózium OZ Euforion, Veľký Klíž

Pohoda Festival, kreatívna zóna, Euforion, live painting

Uprising Reggae Festival, Bratislava, veľkoplošná maľba

2012 –

Aukcia Slovenského súčastného Umenia (NCSU, Sothesby's Austria), Sklad č.7, Bratislava

2012 – 

Fnalista súťaže Malba roka 2012, Bratislava

2011 – 

Finalista súťaže Strabag Art Award, Viedeň, Rakúsko

2010 –

Maliarsky workshop (ateliéri I. Csudaia a Dóri Mauer), Tihany, Maďarsko 

2009 – 

Slovanský Plein – air v Spišskom Podhradí