ARTIST PROFILE

Patrícia Koyšová

  • Slovakia (b. 1985 in Nove zamky)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • Painter/ live and works in Bratislava Slovakia
  • Keď budem veľká, chcem byť vodopád/When I Grow up, I'll be Waterfall - thumbnail Vesmírna uhorka/ Space Cucumber - thumbnail Bez Konca/ No End - thumbnail Hľadanie signálu/ Searching for Signal - thumbnail Payn & Air - thumbnail Keď budem veľká, chcem byť vodopád/When I Grow up, I'll be Waterfall - thumbnail Pre všetkých nadšencov zo Silicon Valley/ For All Fans from Silicon Valley - thumbnail 17th November  - thumbnail Fokus/ Fokus - thumbnail Divá sviňa/ Wild Boar - thumbnail Narušiteľ/ Violator - thumbnail Dejiny lásky/ History of Love - thumbnail Hľadanie dokonalého tvaru/ Searching for Perfect Shape - thumbnail Späť do doby ľadovej/ Back to the Ice Age - thumbnail

    Select Works | 2010 - 2015

    14