ARTIST PROFILE

patric suivel

  • Slovakia (b. 1978 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • My name is Laco Sovinec and do work under my pseudonym "Suivel". I like to live peace, love, happiness and creativity. Always looking for harmony and understanding. Bringing people together, through art and culture is a beautiful mission.

ARTIST STATEMENT

I did my first targeted, purposed painting with 27. The motivation was simply but powerful.
My pseudonym is Patric Suivel. I love installations, sculptures and abstraction.
My goal is to prepare a worldwide exhibition with the title “world of sports”. I do live in "kalokagatia".
Unfortunately, as of now I have only one installation ready with this special topic. Installation is called: “druha strana co je s vama”, “hey, what's wrong with you”.
I believe, this is an effective and awesome way how to present the connection between art and sports. To raise awareness, facilitate and present the impressive potential of art and sport in their infinity. My goal is to connect people. The mission is reinforcing friendship, tolerance and respect worldwide through art and sport.
I always try to use lots of colors, often I do not mix or thin colors. My objective is to stay simple, using palette-knife, brush, scrubbing brush or a simple ruler. In my triptych “kefovacka I.”, “kefovacka II.” and “kefovacka III.” (“brush I.” and “brush II.”, “brush III.”) I have used only a simple scrubbing brush to paint with.
In my work I try to communicate in a direct, simple and pure way. The viewer has to stop and think.

To be creative and make people happy is a gift. Art should help us to teach people to see the world from a different perspective with different eyes.

---------------

Prve cielené malovanie som realizoval ako 27 rocny. Motivácioa bola jednoducha, ale silna.
Môj pseudonym je Patric Suivel. Mam rad inštalácie, realizacie a abstrakciu. Mám rád život v šťastí a kreativite. Hľadám harmóniu a porozumenie. Spájať ľudí prostredníctvom kultúry a umenia je poslanie.
Mojím cieľom ako umelca, je pripraviť celosvetovú výstavu s názvom "Svet športu". Verim a zijem kalokagatiu. Momentálne mám len jednu inštaláciu s touto témou. Inštalácia sa vola: "druha strana Čo je s Vama".
Myslim si, že je to efektívny a zaujímavý spôsob, ako prezentovať spojenie medzi umením a športom. Mojim cieľom je posilniť povedomie a podporovať potenciál umenia a športu v ich nekonečne. Chcem spojiť ľudí s umením a športom a to iným spôsobom. Poslaním je posilniť toleranciu, priateľstvo a rešpekt prepojením umenia a športu.
Vždy sa snažím používať veľa farieb, zvyčajne farby nemiešam ani neriedim. Mojím cieľom je, aby zostala tvorba jednoduchá, pracujem pomocou špachtle, štetca, kefy alebo aj pravítka. Triptych "Kefovačka I.", "Kefovačka II." a "Kefovačka III.", som použil len jednoduchú kefu na pranie.
Vo svojej práci sa snažím komunikovať priamo a čisto. Divák by mal postáť,  premýšľať a meditovať. Rad šírim harmóniu a pocit porozumenia.

Byť kreatívny je dar a umenie by nám malo pomôcť učiť ľudí pozerať sa na svet z inej perspektívy a inými očami.


BIOGRAPHY

Born in Bratislava, Czechoslovakia in 1978.
Narodeny v Bratislave, Ceskoslovensku v r. 1978.

Lived in CSSR, CSFR, SR and Germany.
Zil som v CSSR, CSFR, SR a Nemecku.

Studied in Slovakia and Germany. Pedagogics.
Studoval som na Slovensku a v Nemecku. Pedagogiku.

Living and working in Slovakia.
Žijem a pracujem na Slovensku.

Working and painting in Bratislava. In my studio.
Tvorim na Slovensku vo svojom ateliery.

Look forward experiencing art, my work and piece of understanding.
Tesim sa na umenie, moju tvorbu a porozumenie.

Willing to learn and listen to wise people.
Učím sa nové veci a počúvam múdrych.