ARTIST PROFILE

Martin Lukáč

  • Slovakia (b. 1989 in Piešťany)
  • Currently in Prague, Czech Republic.

ARTIST STATEMENT

Martin Lukáč (*1989) is a Slovak painter living and working in Prague, Czech Republic.

The paintings of Martin Lukáč seem to be full of binary oppositions and their mutual game: Mostly, the balance between the surface and the line share a vital role. Here, what often interests him is the moment when a line morphs into a surface and when the surface speaks just like a line. The impressiveness of a number of his paintings is built on mutability and permeability of the figure and the background. He is also drawn to color and tone contrasts. He combines blue, red and yellow tones with such an intensity that when I sometimes look at his paintings a little longer and then I look at a white surface, I can see their inverse image. In Lukáč’s paintings the history of art meets the present: sometimes, he seems to continue in post-war expressionism, yet he always actualizes the historical references—here through a theme, there through a subtle technical or material detail. His painting is a place of escape, both high and low. He evolves the Bauhaus code of art and the modernistic reductionism, yet you can still sense the hidden figures of animated TV shows or the faces of cartoon heroes.

Tomáš Pospiszyl

 Obrazy Martina Lukáče se zdají být plné binárních opozic a jejich vzájemnou hrou: Většinou v nich důležitou roli má rovnováha mezi plochou a linií. Zde ho často zajímá, kdy se z linie stává plocha a kdy plocha dokáže promluvit podobně jako čára. Působivost řady jeho maleb je postavena na proměnlivosti a prostupnosti figury a pozadí. Přitahují ho též barevné a tónové kontrasty. Kombinuje modré, červené a žluté tóny v takové intenzitě, že když se na jeho malby někdy dívám o něco déle a pak se podívám na bílou plochu, vidím jejich inverzní obraz.

V Lukáčových obrazech se současně střetává historie umění se současností: někdy se zdá navazovat na poválečný expresionismus, vždy ale historické reference aktualizuje, tu prostřednictvím námětu, jindy drobným technickým nebo materiálovým detailem. Jeho malba je prostorem průniku vysokého a nízkého. Rozvíjí bauhausovský řád umění a modernistickou reduktivnost, stejně ale cítíte, že jsou v nich také někde zakódovány figurky z kreslených seriálů nebo obličeje komiksových hrdinů.

Tomáš Pospiszyl


BIOGRAPHY

Martin Lukáč

 Born -1989 Slovakia

Phone: + 420 604 464 603