ARTIST PROFILE

Martin Kochan

  • Slovakia (b. 1981 in Trnava)
  • Currently in Trnava, Slovakia.
  • I concentrate on post conceptual tendencies in an intermedia production that mostly presents itself as intervention into public space, and I further take that creatively into another stage.

ARTIST STATEMENT

At the beginning of my work, was mostly interested in engaged art in public space,. For me, the main inspiration were the works of action artists from the Eastern block. I primary used to considered art as a set of aesthetic, political and social aspects and individual outputs. Since 2010 I have actively cooperated with artist Cyril Blazo. Later, I started to work with Tomas Benedict and with others. Today, an important dimension of my work is humor, banality. This individual unity encodes into new contexts. On the one hand, it is a fair analytic conceptual work. On the other hand, it is not concentrated freestyle a bastard creation of multiple outputs, oscilating from monumental to momental. I think that today you can not think about my work as a single, comprehensive character - „brand“, but rather an attempt to communicate across the broadness of hybrid languages and across media.

V začiatkoch mojej tvorby som sa venoval angažovanému umeniu vo verejnom priestore, inšpiráciou mi bola hlavne tvorba akčných umelcov
východného bloku. O umení som uvažoval predovšetkým ako o súbore estetických, politických a sociálnych hľadísk a individuálnych výstupov. Od
roku 2010 aktívne spolupracujem s výtvarníkom Cyrilom Blažom, neskoršie som začal spolupracovať s Tomášom Beňadikom a neumelcami. Dnes už
dôležitým rozmerom mojich prác je humor, banalita ktorú svojsky spájam, kódujem do nových kontextov. Na jednej strane je to poctivá analytická
koncepčná práca, na strane druhej nekoncentrovaná freestylová bastardná tvorba z množstvom výstupov aj v poli sociálnych sietí a internetu, ktorá
osciluje akoby od monumentálneho po momentálne. Myslím si, že dnes sa nedá uvažovať o mojej tvorbe ako o jednom ucelenom znaku - „logu“, skôr
sa snažím o komunikáciu v celej jej šírke, hybridnejším jazykom a naprieč médiami..BIOGRAPHY

name//
 Mgr. MgA. Martin Kochan

phone//
 +421 918 644 177

e-mail//
mxxmartin@centrum.sk
info@martinkochan.com

web//
http://martinkochan.com
education//

2008 - 2010
Faculty of Fine Arts, University of Technology, Rybářská 125/13/15, 60300 Brno
Figurative sculpture studio 1, Head of studio doc. ak. soch. Michal Gabriel
2007 - 2002
Faculty of Education of Trnava University, Department of Teaching general subjects for 2nd grade school, combined of biology and art education
2002 - 2001
Civil military service in Cultural Pedagogic Centre DIVA - the production of historical musical instruments, Tulipánová 14, 917 01 (Miro Švický)
1999 - 1995  
Vocational School of Forestry in Banská Štiavnica, study: art and craftsmanship of wood (graduation)
1993 - 1995
Private art school in Trnava (Doc. Akad. Mal.B.Baláž)  
 
exibition//

Blízké setkání, Galerie-NTK,Praha 2016
Subtílnosti, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, 2016
Iná Geometria,kaplnka Trnavskej radnice, Trnava, 2016
Please Handle with Care - Fragile - Thank You, Photoport, Bratislava, 2016
Bienále maľby V.? „Živá maľba / Living Painting“, Mestská galéria Rimavská Sobota, 2015
Casa de Arte el Lenero Banska St a Nica, Mexiko 2015
Bunker Specific, Nitrianska Galéria,2015
Strange Things, Belyaevo, Moscow, 2015
Neviditeľná Štiavnica, Banská Štiavnica, 2015
XI. Trienále malého objektu a kresby, Banská Štiavnica, 2015
Superkompozície, samostatná výstava, Photoport, Bratislava, 2015
Miekkie kody, Muzeum Współczesne, Wrocław 2015
Tekutá múza, SNG, Bratislava, 2015
PETráž, Galerie Lauby, Ostrava, 2014
Peniaze nie sú kapitál- intervencia do verejného priestoru mesta Nitry prostredníctvom mobilu od občianskeho združenia verejný podstavec ,2014
Polojasno- samostatná výstava Galerie Jáma, Ostrava, 2014
PUB ART: Cyril Blažo, Martin Kochan Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 2014
Prvý človek bol umelec, Stredoslovenská galéria, Banská bystrica 2014
Zateplenie zastávky MHD , projekt STOPs Kunstahlle Bratislava 2014
MEDZICENTRUM V.Topolčany, 2014
Chrasta, Outdoor Gallery o.z., Banská Bystrica,2014
Finalista ceny Oskara Čepana, Žilina, 2014
Zatepľovanie, Plusmínusnula galéria, Žilina, 2014.
Rezidencia: PROGR, Bern 2013
Auf der Strecke, Stadtgalerie, Bern, 2013
HUNKY DORY, Karlin Studios, Praha,2013
TRIKO - trienále Košice, 2013
MEDZICENTRUM IV.Košice, 2013.
Štipendium Radislava Matuštíka, Panel story, Galéria mesta Bratislavy, 2013.
Prostor Zlín, Krajská galérie výtvarného umění ve Zlíne, 2013.
Minimální trvanlivost, Ústí nad Labem, Galerii Emila Filly, 2013.
Podobizny, Fotograf Gallery, Praha, 2012
Biela noc, Noc súčasného umenia, Košice, 2012
SKULPTÚRY, AMT project, Bratislava, 2012
MEDZCENTRUM III. BANSKÁ ST A NICA contemporary, Banská Štiavnica, 2012
Biela noc, Noc súčasného umenia Košice 2011
Artbanka Museum of Young Art, Praha 2011
Outdoor gallery, Objekt strážený psom, Nitra 2011
Ekofest, Trnava, Amfiteáter, Ekologický benefičný festival, 2011
Multiplace, GJK Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava, 2011
Rukami a srdcom, Voderady, Umelecký festival, 2010
Akce Zet, Ústí nad Labem, Galerii Emila Filly, 2010
Výstava atelieru Sochařství 1. Fakulty výtvarných umění
VUT Brno, Praha, Dox, 2010
Katedrály Periférie klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3
Trnava 2010, samostatná výstava fotografií a objektov
Výstava ateliéru Sochařství 1. Fakulty výtvarných umění
VUT Brno Divadlo Reduta. 2009
Výstava „BEST OF KLAUSURY“, Praha, The Chemistry Gallery, 2009
Nic na odiv…? Praha Kateřinská zahrada, 2009, intervencia do priestorov parku
Trnavský džezík 2008
Trnavské záhradné slávnosti: 2008, 2006, 2005
Kvalita super no problem - intervencia galérie hit do eventu Europa jezt Mak 2004