ARTIST PROFILE

Ladislav Svoboda

  • Czech Republic (b. 1986 in Praha, žižkov)
  • Currently in Praha, Malá Chuchle, Czech Republic.

REPRESENTATION

ARTIST STATEMENT

#Scroll down for English

I když se mě záliba v malování držela od dětství, nikdy by mě nenapadlo, že se jí někdy budu věnovat s takovou intenzitou. Hodně dlouho jsem nevěděl, na co se v životě zaměřit, nedokázal jsem se nikam pohnout. Změnilo se to až v roce 2013, kdy jsem narazil na Ateliér radostné tvorby vedený Ottou Kouwenem. Vděčím za to organizaci Apla (dnes působí pod změněným názvem Nautis), která mimo jiné pomáhá i lidem s Aspergerovým syndromem.

V Ateliéru mám naprostou tvůrčí svobodu. Nic mě tu neomezuje a sám si můžu rozhodovat, co a jakým způsobem budu malovat. Ale někdy je těžké se rozhodnout, co na mém obrazu bude. Snažím se hlavně o to, aby na něm bylo něco, co mu dodá náboj. Abych do něj vložil co nejvíc ze sebe a samozřejmě, aby mi připadal něčím jedinečný. Ale i když chci, aby moje tvorba byla co nejrozmanitější, někdy se to úplně nepovede a vznikne spíš série několika obrazů se stejným tématem.

Inspiraci čerpám z různých zdrojů, velmi často třeba ze svých vlastních povídek. Jsou to vymyšlené příběhy, které se odehrávají jak na Zemi, tak mimo Zemi, a jejich hrdiny jsou lidé i mimozemské postavy. Mám ale rád i postavy z komiksů, ty se také často na mých obrazech objevují. Kromě toho mě inspirují počítačové hry, filmy a jiná umělecká díla, například dobré fotografie.

Ze svého osobního života čerpám náměty k malování spíš méně. Těší mě malovat naše domácí zvířata, sám se starám o anglického buldoka a agamu vousatou. Namaloval jsem také portréty členů naší rodiny a svých blízkých přátel. A občas je na obraze všechno zcela vymyšlené, to když se rozhodnu, že nebudu mít žádnou předlohu. Potom nepracuji podle žádné fotky, ale zcela podle své vlastní fantazie. Můj subjektivní pocit ale je, že bez předlohy nebývají moje obrazy tak propracované jako ty, které vznikají například podle nějaké fotky nebo ilustrace.

Za ta léta, co maluji v Ateliéru radostné tvorby, jsem si ověřil, že hodnotné dílo potřebuje čas a dostatečnou péči. Někdy je to dřina, ale ten pocit z výsledku pak stojí za to.

Ladislav Svoboda

Although my passion for paintings dates back to childhood, it never occurred to me that I would one day devote myself to it with such intensity. For a long time, I didn’t know what to concentrate on in life and found myself unable to move forward. All that changed in 2013, when I came across Otto Kouwen’s Studio of Joyful Creation, to which I was introduced by APLA (today known by its new name Nautis), an organization that among other things helps people with Asperger’s syndrome.

At the studio, I have absolute creative freedom. I am not limited in any way and can decide on my own what to paint and how to paint it. But sometimes it is difficult to decide what will be on my painting. Mainly, I try for it to have something that gives it force. To imbue it with as much of myself as possible, and of course for it to strike me in some way as unique. But even though I want my art to be more diverse, sometimes I don’t fully succeed and end up creating a series of paintings on the same subject.

I draw inspiration from various sources, including sometimes from my own short stories. These are made-up tales that take place on Earth and in space, and their protagonists are both people and extraterrestrials. But I also like comic-book characters, and so these appear in many of my paintings as well. I am also inspired by computer games, movies, and other works of art, such as good photographs.

I don’t draw as much from my personal life for my paintings’ motifs. I like to paint our pets – I have my own English bulldog and a bearded dragon. I have also painted several portraits of my family and friends. And sometimes everything on the painting is completely made-up. I do that when I decide that I won’t use any models from real life. In such cases, I don’t work from any photographs, but entirely on the basis of my own imagination. Still, my subjective sense is that my made-up paintings are generally not as sophisticated as those painted according to a photograph or illustration.

In all the years that I have been painting at the Studio of Joyful Creation, I have learned that a good work of art needs time and proper care. Sometimes it’s hard work, but the feeling you get from the final result is worth it.

Ladislav Svoboda