ARTIST PROFILE

Katarína Hrušková

 • Slovakia (b. 1984 in Ružomberok)
 • Currently in Slovakia and Berlin, Germany.

ARTIST STATEMENT

I knead elements of comfort into unions of unease. I point out the potency of objects and matter that slips under the radar of contemporary culture by way of constant presence and proximity. Substances we handle, breathe and put into our stomachs daily and yet, veiled by familiarity, they elude our awareness. I talk of the latently abject, of omitted properties and textures, histories taken for granted. I create places of safety to nudge at their borders.

 

I evaluate and navigate the above, because it defines my reality. My work occupies a comfort zone with fragile ground where stillness provokes action. My way of seeing could be described as magical subjectivism (Anna & Bernhard Blume). I seek to reveal vulnerabilities; instigate moments of recognition and revelation.  

 

At the moment my practice runs in two parallel strands, which attempt to draw from one another.

One of them looks at ways in which written and spoken language can behave as visual art.

The other explores photography as a performance.Hnietim prvky pohodlia do znepokojivých zmesí. Poukazujem na potenciu objektov a hmôt, ktoré v dôsledku svojej dlhodobej prítomnosti a dostupnosti unikajú ohnisku súdobej kultúry. Materiály, s ktorými denne narábame, ktoré dýchame a vkladáme do svojich žalúdkov; a predsa, pod rúškom dôvernosti, unikajú našej pozornosti. Rozprávam o latentne odpornom, o opomenutých vlastnostiach a textúrach, o priestoroch zastretých samozrejmosťou. Vytváram bezpečné miesta, aby som mohla zneisťovať ich hranice.


Vyššie spomenutým sa zaoberám preto, lebo vykresľuje moju realitu. Moje práce obývajú komfortnú zónu s tenkou podlahou, kde si nehybnosť nárokuje o reakciu.

 Momentálne sa venujem dvom vzájomne sa dopĺňajúcim výskumom.

V jednom z nich sa pozerám na spôsoby, akými sa môže písané a hovorené slovo správať ako vizuálne umenie.

V druhom vnímam fotografiu ako performance.


BIOGRAPHY

*Ruzomberok, Slovakia, 1984

 

Education

2012 – 2014 Royal College of Art, London (MA)

2007 – 2010 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (BFA)

PUBLICATIONS

 • From 0 To O, 2016
  with Peter Puklus, published by Banska St a nica Contemporary
  edition of 400
 • Real Fire on a Fake Hotel, 2014
  published by Banska St a nica Contemporary
  edition of 35
 • Green Marble, 2011
  published by Banska St a nica Contemporary
  edition of 50
 • Virgin Hair, 2010
  self-published
  edition of 50
 • It Will Grow On You2010
  self-published

 • PUBLISHED CONTRIBUTIONS
  selected

 • Mouvement No. 81, 2015
  magazine
 • Science & Fiction,  Black Dog Publishing, 2014
  publication
 • Fotograf No. 24 (Seeing is Believing), 2014
  magazine
 • Is the Future Boring? HIT Gallery, 2014
  publication
 • Hard // Hoofd Tijdschrift, Tweeluijken with Hanneke Hendrix, 2012
  online magazine
 • Komfortmag, On the Trail, 2011
  magazine