ARTIST PROFILE

Jan Valik

  • Slovakia (b. 1987 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • Artist / graduate (MFA) of Academy of Fine Arts in Prague in 2012

ARTIST STATEMENT

Statement (English)

My works emerge from a space among ‘absorbed’ landscape, sense and memory. They are fluidly connected to both abstract and figurative elements as I discover these ‘uncertain’ but exact landscapes in the painting process. I am deeply interested in brushwork as inner and outer motion within painting space where these polarities coexist, became subjective experience and awake other associations for viewers. This approach leads me to painting as a principle and a method of thinking in the effort for metamorphosis of trace into a vision.

I am aware that mind-scape or ‘absorbed’ landscape has indeed significant, long and rich trace in visual traditions and art of both East (especially Chinese, Japanese and Korean) and West. As an artist I research, get influenced and grow from it whole from various angles. It is a journey in an ever-changing nature of sensing the world, where past and present flow within each other.

I am further curious to seek possibilities in installation which may expand from my works of painting to experiential and atmospheric qualities.


Statement (Slovensky)

Moje práce vznikajú v priestore maľby na rozhraní krajiny, predstavivosti, zmyslov a pamäte. V priebehu času rozvíjam svoj prístup, ktorý je vlsatne tokom medzi abstrakciou a figuráciou ‘miesta’. Tento prístup ma vedie k vizuálnemu skúmaniu maľby (ako princípu a metódy myslenia), ktorá sa odohráva v opakovanom a neustálom procese vnímania a zápasu o metamorfózu stopy vo víziu.

Zaujíma ma otázka vnímania vnútorného a vonkajšieho priestoru, kde tieto polarity koexistujú, odkazujú a získavajú ďalšie asociácie. Mind-scape alebo ‘absorbovaná’ krajina majú hlbokú tradíciu vo vizuálnom umení Východu aj Západu, ktorá ma zaujíma a na ktorú nadväzujem.

Hľadám aj možnosti posunu mojej práce k inštalácii, rozširujúc tento typ vnímania a atmosféry v priestore s možnými prepojeniami s obrazmi.


BIOGRAPHY

  • (English)


A graduate with MFA from Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic Jan Valik is a visual artist working predominantly in painting.

During studies he went from drawing through photography and video works towards installation and performance in a search and exploration for his artistic language. In 2010 Valik was awarded an Studio Prize from his alma mater and was also selected as a finalist of the Exit Prize 2011, an emerging art prize held as a biennale at University of JE Purkyne in Czech Republic.

After finishing his studies, Jan ejected himself to participate on Artist-in-Residencies programs in India (RIACE, 2012), France (Cité Internationale des Arts, Paris, 2013), in Turkey (MauMau Works, Istanbul, 2015), in Czech Republic (Kvilda Art Centre, 2015), in Japan (BankART, Yokohama, 2016), Latvia (Valdis Bušs Residency, Mark Rothko Art Centre, 2017), China (Tao Hua Tan, Xuancheng, 2017).

In 2016 he was awarded 3rd place of Painting Prize 2016.

His works has been exhibited in solo exhibitions in Slovakia, Czech Republic and Japan and also on group exhibitions internationally in Europe, Japan and China.  • (Slovensky)


Ján Valík absolvoval štúdiá (MgA.) na Akadémii výtvarných umení v Prahe.

Počas štúdií prešiel od kreslenia cez fotografiu, video a inštaláciu v hľadaní a skúmaní umeleckého jazyka. V tomto období získal Valik v roku 2010 Cenu ateliéru AVU a bol tiež vybraný ako finalista Ceny Exit 2011, ktorá vznikla ako bienále na Univerzite JE Purkyne v Ústí nad Labem v Českej republike.

Po ukončení štúdia rozšíril Ján svoje skúsenosti niekoľkými Artist-in-Residence programoch v Indii (RIACE, 2012), vo Francúzsku (Cité Internationale des Arts, Paríž, 2013), v Turecku (MauMau Works, Istanbul, 2015 ), v Číne (Kvilda Art Centre, 2015), v Japonsku (BankART, Yokohama, 2016), v Lotyšsku (Valdis Bušs Residency, Mark Rothko Art Centre v roku 2017) a v Číne (Tao Hua Tan, Xuancheng, 2017).

V roku 2016 získal 3. miesto v súťaži Nadácie VÚB Maľba 2016.

Valík vystavoval samostatne na Slovensku, v Českej republike a v Japonsku, ako aj na skupinových výstavách v Európe, Japonsku a Číne.
  • CV (English)

Studies

2012     Master of Fine Arts degree, Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic
2010 – 12 Intermedia Studio, Prof. Tomas Vanek, Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic
2007 – 10 School of Conceptual tendencies, Prof. Milos Sejn, Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic

Solo exhibitions

2018 Twofold rocks, Chisou Gallery, Komono, Japan
2018 Uncertain territories, Art/books/coffee Gallery, Bratislava, Slovakia
2017 Kago, Flatgallery, Bratislava, Slovakia
2017 Plethora and a Quiet World, NICHE Gallery, Tokyo, Japan
2016 Drawings, Hole to the world Art Cafe, Liptovsky Mikulas, Slovakia
2016 Fragile garden, NOV Art Space, Pardubice, Czech Republic
2015 Scent of outside, Atelier Sin, Telc, Czech Republic
2015 Situation, Galerie Pavilon, Prague, Czech Republic
2015 disJOINTED, Maumau Gallery, Istanbul, Turkey
2014 Light has no colour, Stolen Gallery, Nitra, Slovakia
2014 Invisible body, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
2014 Inbetween Branching, Cit Gallery, Bratislava, Slovakia
2013 Et In Arcadia Ego, Cecilia!, Installation, Slovak Filharmony, Bratislava, Slovakia
2012 Walkwell John, CC Centrum Gallery, Bratislava, Slovakia
2011 Tempted / To linger, AVU Gallery, Prague, Czech Republic

Selected group exhibitions

2017
Winter Selection 6, Flatgallery, Bratislava, Slovakia
Tao Hua Tan, Gallery of Xuancheng Library, Xuancheng, China
Valdis Bušs, Vilaka Municipal Gallery, Vilaka, Latvia
Kazuo Kobayashi and Floating Fellows, Motoazabu Gallery, Saku, Japan
Slovak art from CIdA, French Institute, Bratislava, Slovakia
L’art Slovaquie, Slovak Institute and Cité Internationale des Arts, Paris, France
2016
“2016”, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, Slovakia
Winter selection 5, Flatgallery, Bratislava, Slovakia
Painting 2016, Nedbalka Gallery, Finalists exhibition, Bratislava, Slovakia
Open Studio, BankART Studio NYK AiR, Yokohama, Japan
Subtilities, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, Slovakia
2015
KRUH/CIRCLE, Festival of site-specific art, Usti nad Labem, Czech Republic
Painting of the year, finalists exhibition, Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia
Spital Art Festival, Jaromer, Czech Republic
Na hranici – Grenznah, Galerie Skolska, Prague, Czech Republic
Pop-up, Kargart, Istanbul, Turkey
2014
Cuckoo Festival, Site-specific art festival, Ostrava, Czech Republic
Young Art Show, House of Arts, Piestany, Slovakia
Spring studies, performative event in an orchard, Prague, Czech Republic
Arte Laguna Prize (Viktor Fuček and Ján Valík project), Arsenale, Venice, Italy
Drawing Box, Associazione Culturale Luci e Ombre, Bologna, Italy
Drawing Box, Sining Makiling Gallery in Laguna, Philippines
2013
Grenznah, Art symposium in Bavarian forests, Tummelplatz, Germany
Hotbed, Kunstquartier Bethanien, Berlin, Germany
Drawing Box, Ranelagh arts centre, Dublin, Ireland
Open studio, Cité internationale des arts, Paris, France
Drawing Box: Mail Art Project, Crescent Arts Centre, Belfast, Northern Ireland
Beyond That Place, (Petr Gruber, Jan Poupe, Jan Valik), Gallery AVU, Prague, Czech Republic
Anonymous Drawings, Galerie Nord/Kunstverein Tiergarten, Berlin, Germany
Anonymous Drawings, Galerie Delikatessenhaus Leipzig, Germany
Anonymous Drawings, TAC Eindhoven, The Netherlands
Drawing Box: Mail Art Project, Sir J. J. School of Arts Gallery, Mumbai, India
2012
RIACE exhibition, Raghurajpur, Orissa, India
White shores, Site specific art festival, Bíle Břehy, Czech Republic
Diplomanti AVU, National Gallery in Prague, Prague, Czech Republic
Art Safari 23, Studio BUBEC, Prague, Czech Republic
First salon of painting, DOX Centre for contemporary art, Prague, Czech Republic
2011
EXIT Award 2011, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, Czech Republic
Space-sitting, AXA in ACTION, Contemporary performative art, Prague, Czech Republic
Chapel, Interdisciplinary art festival, Libechov, Czech Republic
Best of College Photography 2011, Finalists exhibition, Santa Barbara, USA

Awards and competitions

2016 3rd Prize, Painting 2016, VUB Bank Foundation, Slovakia
2015 Finalist, Painting 2015, VUB Bank Foundation, Slovakia
2014 Finalist, Arte Laguna Prize, Venice, IT, project with Viktor Fuček
2011 Finalist, EXIT Award 2011, UJEP Ústí nad Labem
2011 Finalist, Best of College Photography 2011, Photographer´s Forum Magazine
2010 Studio award, Academy of Fine Arts in Prague

Residencies

2018 Artist-in-Residence, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, Czech Republic
2017 Peach Blossom Pool, Xuancheng, China
2017 Plain Air Valdis Bušs, Mark Rothko Art Centre, Latvia
2016 BankART Studio NYK, Yokohama, Japan
2015 Kvilda Art Centrum, Kvilda, Czech Republic
2015 Maumau Works A-i-R, Istanbul, Turkey
2013 Cité internationale des arts, Paris, France
2012 Raghurajpur International Art and Craft Exchange, Odissha, India
  • CV (Slovensky)

Štúdiá

2012 Magister umenia, Akadémia výtvarných umení v Prahe, Česká republika
2010 – 12 Intermédiá III, MgA. Tomáš Vaněk, Akadémia výtvarných umení v Prahe, Česká republika
2007 – 10 Škola konceptuálnych tendencií, Prof. Miloš Šejn, Akadémia výtvarných umení v Prahe, Česká republika

Samostatné výstavy

2018 Twofold rocks, Chisou Gallery, Komono, Japonsko
2018 Nejasné územia, Art/books/coffee Gallery, Bratislava, SK
2017 Kago, Flatgallery, Bratislava, SK
2017 Plethora and a Quiet World, NICHE Gallery, Tokio, Japonsko
2016 Kresby, Diera do sveta, Liptovský Mikuláš, SK
2016 Krehká záhrada, NOV Art Space, Pardubice, CZ
2015 Závan zvonku, Atelier Síň, Telč, CZ
2015 Situace 62, Galerie Pavilon, Prague, CZ
2015 disJOINTED, Maumau Gallery, Istanbul, Turecko
2014 Svetlo nemá žiadnu farbu, Ukradnutá galéria, Nitra, SK
2014 Neviditeľné telo, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SK
2014 Medzi vetvením, Galéria Cit, Bratislava, SK
2013 Et In Arcadia Ego, Cecilia!, Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
2012 Walkwell John, Galéria CC Centrum, Bratislava, SK
2011 Pokúšaní / Otáľať, AVU Galerie, Praha, CZ

Skupinové výstavy (výber)

2017
Winter Selection 6, Flatgallery, Bratislava, SK
Tao Hua Tan, Gallery of Xuancheng Library, Xuancheng, Čína
Valdis Bušs, Vilaka Municipal Gallery, Vilaka, Lotyšsko
Kazuo Kobayashi and Floating Fellows, Motoazabu Gallery, Saku, Japonsko
L’art Slovaquie, Galéria francúzskeho inštitútu, Bratislava, SK
L’art Slovaquie, Galéria Cité Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko
2016
Winter selection 5, Flatgallery, Bratislava, SK
„2016“, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, SK
Maľba 2016, Galéria Nedbalka, Bratislava, SK
Open Studio, BankART Studio NYK AiR, Jokohama, Japonsko
Subtílnosti, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava, SK
2015
Kruh, Festival umění, Ústí nad Labem, CZ
Maľba 2015, výstava finalistov, Galéria Nedbalka, Bratislava, SK
Na hranici – Grenznah, Galerie Školská, Praha, CZ
Pop-up, Kargart, Istanbul, Turecko
2014
Festival Kukučka, Site-specific, Ostrava, CZ
Young Art Show, Dom umenia, Piešťany, SK
Jarní studie, Performativní studie DAMU, Praha, CZ
Arte Laguna Prize (Viktor Fuček and Ján Valík), Arsenale, Benátky, Taliansko
Drawing Box, Associazione Culturale Luci e Ombre, Bologna, Taliansko
Drawing Box, Sining Makiling Gallery in Laguna, Filipíny
2013
Na Hranici – Grenznah, Sympozium v Bavorskom lese, Tummelplatz, Nemecko
Hotbed, Kunstquartier Bethanien, Berlín, Nemecko
Drawing Box, Ranelagh arts centre, Dublin, Írkso
Open studio, Cité internationale des arts, Paríž, Francúzsko
Drawing Box: Mail Art Project, Crescent Arts Centre, Belfast, Sev. Írkso
Za místem, (Petr Gruber, Jan Poupě, Jan Valik), AVU Galerie, Praha, CZ
Anonymous Drawings, Galerie Nord/Kunstverein Tiergarten, Berlín, Nemecko
Anonymous Drawings, Galerie Delikatessenhaus, Lipsko, Nemecko
Anonymous Drawings, TAC Eindhoven, Holandsko
Drawing Box: Mail Art Project, Sir J. J. School of Arts Gallery, Bombaj, India
2012
RIACE exhibition, Raghurajpur, Orissa, India
Bílé břehy, Site specific festival, Bíle Břehy, CZ
Diplomanti AVU, Národní Galerie, Praha, CZ
Art Safari 23, Studio BUBEČ, Praha, CZ
První salon malby, DOX Centrum současného umění, Praha, CZ
2011
Cena EXIT 2011, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ
Space-sitting, AXA in ACTION, Contemporary performative art, Praha, CZ
Kaple, Mezioborové setkání, Liběchov, CZ
Best of College Photography 2011, Výstava finalistov, Magazín Photographers forum, Santa Barbara, USA

Ocenenia a súťaže

2016 3. miesto, Maľba 2016, Nadácia VÚB, SK
2015 Finalista, Maľba 2015, Nadácia VÚB, SK
2014 Finalista, Arte Laguna Prize (projekt s Viktorom Fučekom), Benátky, Taliansko
2011 Finalista, Cena EXIT 2011, UJEP Ústí nad Labem
2011 Finalista, Best of College Photography 2011, Photographer ́s Forum Magazine
2010 Ateliérová cena, AVU Praha

Rezidencie

2018 Umelecká rezidencia, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, CZ
2017 Peach Blossom Pool, Xuancheng, Čína
2017 Plain Air Valdis Bušs, Mark Rothko Art Centre, Lotyšsko
2016 BankART Studios NYK, Jokohama, Japonsko
2015 Centrum umění Kvilda, Kvilda, CZ
2015 Maumau Works A-i-R, Istanbul, Turecko
2013 Cité internationale des arts, Paríž, Francúzsko
2012 Raghurajpur International Art and Craft Exchange, Odissha, India