ARTIST PROFILE

Ján  Gašparovič

  • Slovakia (b. 1981 in Žilina)
  • Currently in Prague, Czech Republic.

ARTIST STATEMENT

I use blowlamps, lenses, various measuring devices,
sound system, etc. I am interested in chemical and physical experiments, analysis and synthesis of light, spatial relations, noise and sound, logical approach. In the beginning there are experiments, tests, research and in the end there are objects and (visual) reports on their implementation and operation which you can see and especially try out. The portfolio contains photos of some of my projects which should not be photographed because they only work live and at the scene. They do not need to be experienced in psychological sense (although some excitement can’t be ruled out) and without physical interaction you will not be able to discover how they work. They themselves show how other things work or look, especially the ones less visible. The fact that the sun will not shine in its shadow is best explained by an example with a mirror which can achieve that. Example with simulation of daylight in the gallery which never normally occurs in that space and its reduction a monumental statue.
Ján Gašparovič (*1981) vo svojich prácach systematicky skúma zvuk, svetlo, priestor, a rôzne biologické, chemické alebo fyzikálne procesy. Výsledky jeho práce, aj keď často len v podobe rozpracovaných vedeckých pokusov, sú vždy demonštráciou čistej a perfektnej myšlienky a formy.
„ Používam pájkovačky, šošovky, meracie prístroje, zvukovú aparatúru, termokameru, … Zaujímajú ma chemické a fyzikálne pokusy, rozkladanie a skladanie svetla, priestorové vzťahy, hluk a zvuk, analógový prístup. Na začiatku sú pokusy, testy, výskumy, na konci objekty a (vizuálne) správy o ich vykonaní a fungovaní, ktoré si môžete nielen pozrieť, ale najmä vyskúšať. “ Site specific práce Jána Gašparoviča dokazujú jeho umelecký všestrannosť, no hlavné ťažisko stále zostáva na prácach úzko prepojených s vedeckými poznatkami. A práve toto je oblasť, v ktorej je Ján Gašparovič solitérom na scéne slovenského súčasného umenia, kde sa hranice medzi vedou, technikou a umením prekračujú len málokedy. Napriek ich vedeckej orientácii sú jeho práce vždy perfektne prevedené, v minimalistickom priestorovom dizajne.
S rovnakou usilovnosťou a perfekcionizmom, aký nájdeme v jeho prácach, vedie od roku 2010 jednu z najprogresívnejších nezávislých slovenských galérií - galériu Plusmínusnula v Žiline.