ARTIST PROFILE

Jakub Cmarko

  • Slovakia (b. 1990 in Bojnice)
  • Currently in Banská Bystrica, Slovakia.

CONTACT & LINKS

ARTIST STATEMENT

Pojem, s ktorým sa Jakub snaží pracovať je výstava ako médium. Cieľom je pracovať s prostredím a tvoriť nové prostredie.

Upustil od klasickej sochy. Prestáva mať svoje opodstatnenie. Prešiel od  štúdia významového detailu na figurálnej soche, jej tvarovým pozitívom aj negatívom – odtlačkom, až k objektu. Nie je to už krásny predmet, nie je to popisná vec, ktorá len niečo zobrazuje, či komentuje. Nie je to výsek reality, ktorá je zasadená do sterilného priestoru. Chce reflektovať možnosti sochy ako iba jeden prvok špecifického prostredia, s ktorým diváci prichádzajú do bezprostredného fyzického kontaktu. Stále ostáva hlavnou matériou železo, tak typické pre autora, ktoré už netvaruje, ale ono samotné je tým, s ktorým sa dá konceptuálne pracovať.

Celá výstava pozostáva s nájdených oceľových plechov pokrytých faktúrou, ktorej zmyslovo vnímateľná stopa vznikala prírodnými ale i mechanickými vplyvmi. Táto „hmota“ je pravidelne či nepravidelne nakopená a ťažko sa tu hľadajú organické súvislosti, pretože nie sú výsledkom syntézy, ale súčtu. Autor s faktúrou pracuje ako s látkou úmyselne vybranou a účelne využívanou, v zmysle hodnoty používaných materiálov, ktoré samotné nesú dôležitý vyjadrovací prostriedok. Uvedomil si, že kresba či maľba na zhrdzavenej doškriabanej platni, ktorej sa chceli zbaviť, v sebe nesie stopu času. Jednotlivé nánosy farby disponujú vedomím pamäti. Časový záznam náterov, sa prelína so súčasným hrdzavením a postupným korodovaním – deštrukciou a dekonštrukciou.

Jakub Cmarko vytvára celé prostredie, kde sa objekt/obraz, zvuk, svetlo a priestor spájajú do celistvej jednotky. Využíva spektrum interpretácií medzi gestom, zvukom, svetlom a objektom. Nájdené objekty fungujú ako formálne komplexné situácie podnecujúce fenomenologické vnímanie diváka. Napätie nejednoznačností a pochybností nám umožňujú prechádzať svetom, kde forma a obsah, abstrakt a konkrétno (oceľ),  povrch a hĺbka, realita a reprezentácia, text a kontext v sebe nesú psychologickú a symbolickú hodnotu.

Kurátorský text k výstave ZO ŽELEZA OCEĽ, kurátor: Magdaléna Masárová


BIOGRAPHY

Vzdelanie / Education

2019 - Administratívna stáž - Erasmus (Gdansk, PL)

2018 - Pracovná Stáž počas mesačného Sculpture Trails Workshop v Sculpture Trails Outdoor Museum Solsberry, Indiana, U.S.A.

2015 - 2016 Mgr. štúdium v Ateliéri Voľného figurálneho prejavu pod vedením doc. Petra Gaspára, akad. soch., Akadémia Umení, Banská Bystrica

2014 - 2015 Mgr. štúdium v Ateliéri voľného figurálneho prejavu pod vedením prof. Jerzyho Fobera, Akadémia Umení, Banská Bystrica

2010 - 2014 Bc. štúdium v Ateliéri figurálneho prejavu pod vedením doc. Petra Gaspára, akad. soch., Akadémia Umení, Banská Bystrica

2005 - 2009    Škola Úžitkového Výtvarníctva, Kremnica

 

Pedagogická činnosť / Teaching activities

International Iron Casting Workshop, Organizácia a Lektoring, Akadémia Umení, Banská Bystrica, 2016 - 2019

Letavy, Lektoring - kováčska dielňa, Letavy O.Z., Kokava - Línia, 2016 - 2018


Samostané výstavy - Realizácie / Solo exhibitions - Implementation 

Zo Železa Oceľ, Laboratórium Výrobné Družstvo, Banská Bystrica, 2020

Next to me /Vedľa mňa (s Magdalénou Masárovou), Galéria u františkánov v Skalici, 2020

Bend it!, Objekt, realizácia vo verejnom priestore, Sculpture Trails Outdoor Museum Solsberry, Indiana, U.S.A., 2018

PRIE(nikom) VIDZ (míľ)NIKY, Galéria REGIONART pri RKC v Prievidzi, 2015

Bez názvu, Modelovaná plastika - akt, realizácia vo verejnom priestore (Súkromná zbierka), Medený Hámor - Banská Bystrica, 2015

 

Kolektívne výstavy / Group exhibitions

ART ES, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava, 2020

Masterwork V, Galeria FX, Banská Bystrica, 2019

re_prezentácia, Synagóga, Brezno, 2018

Prva zemlja, Studenski Kulturni Centar, Novi Sad, Srbsko, 2017

Masterwork II, Galéria MD_S, Wroclaw PL, 2017

DOM – Festival súčasného umenia, Majestic Music Club, Bratislava, 2017

Priestor v prostore, GalerieKaple, Valašské Meziřičí, 2017

Masterwork, Galéria FX, Banská Bystrica, 2016

Iba socha/tylko rezba, Akademia Sztuk Pieknych, Wroclaw, 2015

Banskobystrický štuk, Pisztoryho palác, Bratislava, 2014

Figurama 13, Fakulta umění a designu(FUD), Plzeň, CZ, 25.9 - 25.10 2013

Figurama 13, OC Nový Smíchov, Praha 5, CZ, 27.6 - 31.8 2013

Figurama 13, Dom umenia, Bratislava, SK, 9.5 - 30.5 2013


Workshopy a sympóziá / Workshops and symposiums 

Kláštor Opening, kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane, 2020

Iron Casting Workshop, Akademia Sztuk Pieknych, Gdansk, 2019

Cast Iron Sculpture Workshop, Medzinárodná stáž, Sculpture Trails Outdoor Museum, Solsberry, Indiana, U.S.A., 2018

International Iron Casting Workshop I-V., Akadémia Umení, Banská Bystrica, 2015- 2019

Terra, keramický workshop, Center for Fine and Applied Arts in Terra, Kikinda, Srbsko, 2017, 2018

Dotyky, výtvarný plenér, Plavecký Štvrtok, 2015

Hornozemplínske impresie, výtvarný plenér, Humenné, 2015

Práci Česť, sochárske sympózium, Prešov, 2010 a 2015

Študentský workshop odlievania bronzu, 4D Gallery, Galanta, 2014