ARTIST PROFILE

Daniela Krajčová

  • Slovakia (b. 1983 in Žilina)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • studies: 2000-2014 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava -department of intermedia and multimedia 2008-2010 Academy of Perfoming Arts, Bratislava -diploma of animation

ARTIST STATEMENT

Daniela Krajčová  is interested in socially based artistic projects. Her process includes the use of experimental documentary strategies, animation, drawing and installation. She uses active participation and investigation and oral history to shape society through a more critical view of Slovakia’s complicated past and present. In addition, she also explores global themes such as immigration issues in France (project The length of their stay, 2008) and in Slovakia (Slovak for Asylum Seekers, 2010). She used the everyday process of drawing in the public space as the strategy of research about the decline of the marketplace in Mexico City due to mafia gang violence (Marketplace Morelos, 2010). She worked with the theme of the slovak nurses of seniors in Austria (Nach Wien, 2012). Intolerance and racism towards different ethnical minority and its particularity in the local context of the region is explored in the work Varuj (2012) about the gipsies in Ilija. Her thesis reflected the local history about the jewish community in three slovak cities, Topoľčany, Banská Štiavnica and Žilina. With Oto Hudec they founded "Project Karavan" (since 2013) and create animations with children in Roma communities.

Tvorba Daniela Krajčovej sa zaoberá sociálne orientovaným umeleckým projektom, pričom vyžíva experimentálne dokumentárne stratégie, pracuje s médiom animácie, kresby, maľby a inštalácie. Používa participatívne stratégie a výskum, orálnu históriu, na vykreslenie spoločnosti cez kritický pohľad na slovenskú prítomnosť či minulosť. Skúma globálne témy ako je migrácia vo Francúzsku (projekt "Dĺžka podnájmu", 2008) alebo na Slovensku (projekt "Slovenčina pre žiadateľov o azyl", 2010, projekt "Meno, mesto, zviera, vec", 2015). Využíva proces každodenného kreslenia vo verejnom priestore ako príležitosti na pozorovanie, výskum prostredia o úpadku trhoviska v Mexiku ("Trhovisko Morelos", 2011). Pracovala s témami ako je práca slovenských opatrovateliek v Rakúsku ("Do Viedne", 2012). Netoleranciu a rasizmus voči odlišnej etnickej minotire a ich špecifiká v lokálnom kontexte regiónu spracovala v práci "Varuj!" (2012) o rómskom holokauste v Iliji. Vo svojej dizertačnej prác spracovala tému lokálnej židovskej histórie v Topoľčanoch, Banskej Štiavnici a v Žiline. Spolu s Otom Hudec v rámci projektu Karavan (od 2013) vytvárajú animácie s deťmi v rómskych osadách. 


BIOGRAPHY

born 1983 in Žilina

Studies:

2000-2008     Academy od Fine Arts and Design, Bratislava                                            Department of Architecture, Printmaking, Intermedia and Multimedia

2008-2010     Academy of Performing Arts, Bratislava, department of Animation
2009-2014     Academy od Fine Arts and Design, Bratislava, doctoral studies

Bursaries, Residences:

2004         Universidad Veracruzana, Jalapa, Mexico,exchange program
2006         European Voluntary Service, artist in residence,  Fougeres, France
2006          University of West England, 3 months animation course, Bristol, UK
2007          Capital Avenir, 6 months artistic project, Aix-en-Provence, France
2010          artistic project, Mexico city, Mexico
2011         artistic residency, Museums Quartier, Vienna

2012          artistic residency, Banská St a nica, Banská Štiavnica

2014      artistic residency, Dúbravica, Periférne centrá