ARTIST PROFILE

Aleš  Čermák

  • Czech Republic (b. 1984 in Prague)
  • Currently in Prague, Czech Republic.
  • artist, writer and founder A-B_HPP - Ausdruck Books_Hybrid Publishing Platform.

ARTIST STATEMENT

Artist and founder of the independent Hybrid Publishing Platform Audruck Books. ‪In my work I attempt to follow movements within the society, the system – its [models – diagrams], phases, rules, theories and diseases, civilizational events, conflicts, violence. The human body is my long term interest – as a key element in performance, but also generally as a subject, object, quasi-object or quasi subject, as a tool, a source and victim of violence, and, lately, as an obstacle, a boundary. My projects are predominantly process-based; therefore they also gain a metaphorical nature of a [body, organism].

-

Umělec a zakladatel A-B_HPP (Ausdruck Books_Hybrid Publishing Platform).Ve své práci se snažím sledovat pohyby ve společnosti, systém – jeho [modely – diagramy], fáze, zákonitosti, teorie a nemoci, civilizační události, konflikty, násilí. Dlouhodobě se zajímám o lidské tělo jako zásadní element performance, ale i obecně jako subjekt, objekt, kvazi-objekt nebo kvazi-subjekt, jako nástroj, jako zdroj a oběť násilí a v poslední době jako překážku, hranici. Samotné projekty mají převážně procesuální charakter, čímž získávají metaforickou podobu [těla, organismu].