ARTIST PROFILE

Ladislav Tejml

 • Czech Republic (b. 1986 in Prachatice)
 • Currently in Netolice, Czech Republic.
EGBA3

EGBA3

 • 2017
 • Video Projection
 • 5 min, 1 sec

 • Site-specific, 3D Animation

 • Amu 20ladislav 20tejml 20everything c2 b4s 20gonna 20be 20alright 203 202017 20nod
 • Amu 20ladislav 20tejml 20everything c2 b4s 20gonna 20be 20alright 203 202017 20sona 20bourova
 • Trun
 • Hell
 • Dron 20vodni 20tunel
 • Everything's Gonna Be Alright 6 - thumbnail EGBA5 - thumbnail EGBA 4 - thumbnail EGBA3 - thumbnail EGBA1 - thumbnail

  4 / 5

  EGBA | 2016 - 2018

The cycle “Everything´s Gonna Be Alright” reflects contemporary, accelerated society, which can be compared with a swamp. The faster it is spinning its gears, the faster is it sinking in the liquid time. Acceleration causes the road signs to become illegible. If we’ll be driving past the signs in a fully loaded truck with gas to the floor, we can hardly recognize, which road will lead us to the swamp, we can hardly stop the truck in front of the swamp. The truck is late anyway, because the material lip-smacking is finished in a few seconds. It is always necessary to orientate yourself in some way. The brain jelly is getting thinner and GPS is showing us the right way, which can easily be manipulated or controlled. If we don’t manage to stop at a road sign in time, evaluate investigatively whether the direction is correct, but rely on algorithms instead, which are helping us, aren’t they, we are creating ideal conditions for populism. Populism leads to splitting of the society to ones and zeros. Yes, an easy option digestible to anyone with two possibilities yes/no is sufficient in times full of concerns. But between those two isolated bubbles is an entire range of further options. A good example of that is Fuzzy logic, in which we don’t count with elements comprising ones and zeros, but with some intermediate stages, which are only approaching the limit points. Maybe the world went crazy for good, but that doesn’t mean, we cannot orientate ourselves in it reasonably. Orientation is not all we wish. There are also some utopian visions of a better world for which there is no time today unfortunately. Especially when the steering wheel is in hands of a pirate with comb over who has no problem with unpredictable, fast and sudden changes of weather. / Cyklus Everything´s Gonna Be Alright reflektuje současnou, zrychlenou společnost, která se dá přirovnat k bažině. Čím rychleji roztáčí své soukolí, tím rychleji se potápí v tekuté době. Stupňující se rychlost, má za následek, že ukazatele cesty se stávají nečitelné. Pokud tedy projedeme kolem ukazatelů, v plně naloženém nákladním automobilu s plynem sešlápnutým na podlahu, jen stěží dokážeme rozpoznat, jaká cesta nás zavede do bažiny, jen těžko dokážeme náklaďák před bažinou zastavit. I tak už má nákladní vůz zpoždění, protože materiální pomlasknutí je vyřízeno během pár vteřin. Vždy je třeba se nějakým způsobem orientovat, mozkový rosol řídne a GPS nám ukazuje tu pravou cestu, která je ovšem snadno zmanipulovatelná či kontrolovatelná. Jestliže se nestihneme zastavit u ukazatele, investigativně vyhodnotit správnost směru a místo toho se spolehneme na algoritmy, které nám přece pomáhají, jde o ideální podmínky k využití populismu. Populismus má za následek štěpení společnosti na jedničky a nuly. Ano, jednoduchá varianta stravitelná pro každého v podání dvou možností ano/ne je v dobách plné obav dostačující. Jenomže, mezi těmito dvěma izolovanými bublinami, lze nalézt celou škálu dalších možností. Fuzzy logika je toho zdárným příkladem, ve které se nepočítá s prvky vyhraněnými do jedniček a nul, nýbrž s jakýmisi mezistupni, které se limitám pouze blíží. Svět se možná nadobro zbláznil, ale to neznamená, že bychom se v něm nemohli rozumně orientovat. Orientace však není vše, co bychom si přáli, ještě také nějaké ty utopistické vize o lepším světě, na které už však dnes není čas. Zvláště, když má v rukou kormidlo pirát s přehazovačkou, kterému těžce odhadnutelné, rychlé a nenadálé proměny počasí nedělají žádný problém.