ARTIST PROFILE

Ivan Dudáš

 • Slovakia (b. 1980 in Trnava)
 • Currently in Trnava, Slovakia.
 • Ivan Dudáš is Slovak visual artist in media , video installations, installations and performance.
Tea, Happening

Tea, Happening

 • 2016

 • Happening / project with Juraj Dudas (Dudas Brothers - Artist group)

 • Sn c3 admka 20obrazovky 202017 04 16 20o c2 a01.21.31
 • Sn c3 admka 20obrazovky 202017 04 16 20o c2 a01.22.07
 • Sn c3 admka 20obrazovky 202017 04 16 20o c2 a01.22.36
 • Tea, Happening - thumbnail

  1 / 1

  TEA | 2016

This is a follow up project coming immediately after the performance called The Wall and was ongoing directly with the participants of the event. We served hot tea for everyone. A gesture of tolerance, understan- ding, sensitivity, perception and a so called warming is a gesture comprehensible by everyone. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Performance je nadväzujúcim projektom, ktorý nasledoval hneď po performance s názvom Stena a prebiehal priamo s účastníkmi tejto udalosti. Teplý čaj sme rozdali všetkým. Gesto tolerancie, pochopenia, citlivosti, vnímania a tzv. zahriatia, ako aj poskytnutie pomoci, je gesto zrozumiteľné každému.